Parní turbogenerátor (STG) v elektrárně s kombinovaným cyklem

Bezpečný a spolehlivý provoz středotlakého stupně

Turbogenerátor

Provedení parní turbíny se obecně určuje podle parametrů jejího výstupu, takže jsou turbíny kondenzační, protitlakové, odběrové a s regeneračním ohřevem. Parní turbíny v kombinovaných cyklech jsou speciálně vyvinuty jako vícestupňové kondenzační typy, využívající chlazení vodou z chladicí věže nebo vzduchového chladiče, přímo spojené s generátorem a optimalizované pro regenerační ohřev. Parní turbogenerátor obsahuje různé charakteristické součásti, jako jsou: VT-ST-NT turbína, generátor, mazací systém a hydraulický olejový systém, přívod páry do ucpávek, zařízení pro zavzdušňování a vypouštění a měřicí, ochranný a řídicí systém turbíny.

Vysokotlaký parní obtok

V třístupňovém regeneračním parogenerátoru je vysokotlaký parní obtok umístěn za vysokotlakým přehřívákem. Při najíždění elektrárny zásobuje vysokotlaký parní obtok vysokotlakou parou systém nízkotlakého regeneračního ohřevu na základě potřeb parní turbíny. Pokud v tomto zařízení překročí tlak vysokotlaké páry hodnotu nastavenou v regulátoru parního obtoku, VT parní obtok se otevře a vypustí vysokotlakou páru do systému nízkotlakého regeneračního ohřevu. Poté se pára přes sekci regeneračního ohřevu a středotlakou obtokovou stanici dopraví do kondenzátoru parní turbíny. Mnohé průmyslové kotle využívané ke kogeneraci jsou v případě výpadku národní energetické sítě schopny pracovat i v ostrovním provozu, aby poskytly potřebnou technologickou páru přilehlému výrobnímu závodu a usnadnily tak jeho bezpečné odstavení.

Měření tlaku a teploty jsou základem pro bezpečný a efektivní provoz turbíny. Firma KROHNE nabízí řadu OPTIBAR, zahrnující nejmodernější snímače absolutního, relativního a diferenčního tlaku. Řada OPTITEMP pro měření teploty nabízí kompletní vybavení včetně teploměrových jímek, snímačů a převodníků teploty vhodných pro aplikace v energetice, to vše dodáváno včetně výpočtů statického a dynamického namáhání a potřebné dokumentace.

Požadavky na toto měřicí místo
 • dynamické výpočty
 • rychlá odezva
 • odolnost vůči vibracím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesu a výkonnostní zkoušky
 • ASME PTC, IEC 60953
 • redundance, např. materiály P91/P92
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
Požadavky na toto měřicí místo
 • dynamické výpočty
 • rychlá odezva
 • odolnost vůči vibracím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Nízké nároky na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesu a výkonnostní zkoušky
 • ASME PTC, IEC 60953
 • redundance, např. materiály P91/P92
Požadavky na toto měřicí místo
 • Redundance
 • rychlá odezva
 • Ochrana proti přetížení
Požadavky na toto měřicí místo
 • Redundance
 • Nízký tlak
 • Membránové oddělovače
Požadavky na toto měřicí místo
 • dynamické výpočty
 • rychlá odezva
 • odolnost vůči vibracím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt