Elektrárny s kombinovaným cyklem využívají k výrobě energie kombinaci plynového turbogenerátoru (Braytonův cyklus) s parogenerátorem s regenerací tepla ze spalin (HRSG) a parogenerátorem (Rankinův cyklus). Pokud se pára z parogenerátoru s regenerací tepla používá pro provozní účely nebo k vytápění, pracuje elektrárna jako kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET). V současné době, kdy jsou plynové elektrárny provozovány cyklicky kvůli velkým dodávkám energie z obnovitelných zdrojů do sítě, je řízený provoz omezující zatížení kotle nesmírně důležitý pro udržení jeho provozuschopnosti a prodloužení jeho životnosti. Bez přesného měření a jeho vysoké spolehlivosti je obtížné provádět hospodárné spouštění a cyklický provoz a současně dosahovat vysoké účinnosti. Hlavními součástmi kombinovaného cyklu jsou: plynový turbogenerátor (GTG), parogenerátor s regenerací tepla se selektivním katalytickým reaktorem (SCR), trubkový hořák (doplňkové spalování), parní turbogenerátor (STG) a pomocná zařízení (BOP).

Energetická Divize firmy KROHNE se specializuje na přístrojové vybavení odpovídající nejmodernějším požadavkům. Například průtokoměry pro napájecí vodu mají velký význam pro řízení procesů a bezpečnost, musejí zvládat vysoké teploty a tlaky v elektrárnách, a zároveň splňovat jejich náročné požadavky na přesnost a redundanci. Obvykle se používají Venturiho trubice nebo dýzy instalované v měřicích tratích s redundantními snímači diferenčního tlaku podle ISO 5167 nebo ASME MFC-3M. Vyráběné primární prvky a soupravy firmy KROHNE na principu tlakové diference se kalibrují ve výrobě horkou vodou při vysokých Reynoldsových číslech. Snímače tlaku OPTIBAR DP 7060 C mají 100% 3D kalibraci v celém rozsahu teplot a statických tlaků a jsou k dispozici s měřicími celami pracujícími až do tlaku 700 barů v potrubí.

Firma KROHNE dodává kompletní řešení pro měření průtoku, které zahrnuje primární prvek, snímače tlakové diference, samostatné snímače tlaku a teploty, provozní ventily, kompletní inženýring, kalibraci a dokumentaci. Další možností jsou zde ultrazvukové průtokoměry řady OPTISONIC 3400 / 4400 splňující požadavky na teploty, tlak, redundanci, materiály atd. Průtokoměry řady KROHNE OPTISONIC jsou stabilní a bezúdržbové, nemají tlakovou ztrátu a mají mimořádně velké měřicí rozpětí - což zaručuje velmi dobrou přesnost při nízkých hodnotách průtoku. Také pro regenerační ohřev, páru, skrápěcí/temperovací vodu, kondenzát a další typické aplikace jsou k dispozici přístroje řady KROHNE OPTIBAR DP a ultrazvukové průtokoměry OPTISONIC.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt