Elektrárny s kombinovaným cyklem v energetice

Efektivní výroba elektřiny a flexibilní zatížení

  • Přístrojové vybavení pro celý proces od úpravy topného plynu až po selektivní katalytickou redukci
  • Standardizovaná řešení měření diferenčního tlaku i měření průtoku ultrazvukem pro parní oběh
  • Certifikovaná měřidla podle směrnice MID (Směrnice pro měřicí přístroje) pro projekty kogenerace
  • Kompletní zařízení pro topné plyny připravené k provozu

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt