Pomocné provozy v elektrárnách s kombinovaným cyklem

Přístrojové vybavení v pomocných aplikacích

Kondenzátor je určen pro jímání a bezpečnou kondenzaci všech průtoků páry, včetně páry z parních obtoků a výpustí, kde nízké teploty a tlaky zaručují dobrou účinnost Rankinova procesu. Kondenzát je odváděn do kondenzátního hospodářství.

Systém chladicí vody

Okruh surové vody dodává doplňovací vodu do hlavního systému chladicí vody, která cirkuluje a pokrývá všechny požadavky elektrárny na kondenzát, páru a doplňovací vodu.

Chladicí věž

Chladicí věže jsou navrženy tak, aby ochlazovaly ohřátou vodu na požadovanou návrhovou teplotu, pokud parní turbína pracuje na plný garantovaný výkon.

Pomocné a uzavřené okruhy chladicí vody

Tyto soustavy se skládají z otevřeného okruhu chladicí vody odebírajícího odpadní teplo prostřednictvím vody/ochlazené vody z uzavřeného sekundárního chladicího okruhu. Chladicí kapalina primárního okruhu je odebírána z hlavní rozvodné sítě chladicí vody.

Úprava vody

Zařízení na úpravu vody regulují odběr vody, její kvalitu a regeneraci. Hlavní funkcí zařízení na úpravu vody je zajišťovat kvalitu upravené vody v souladu se směrnicemi VGB nebo odpovídajícími mezinárodně uznávanými normami/směrnicemi tak, aby vyhovovala požadavkům na kvalitu vody pro parní turbíny.

Odplyňovací zařízení

Rozpuštěné nekondenzovatelné plyny, které jsou obvykle přítomny v kondenzátu, způsobují mnoho problémů s korozí. Funkce odplyňování a skladování, sdružené v jedné nádobě, jsou navrženy tak, aby se z kondenzátu z elektrárny a případné doplňovací vody odstraňovaly nekondenzovatelné plyny, jako je kyslík a oxid uhličitý, a bylo tak dosaženo požadovaných parametrů kondenzátu.

Kondenzát má nízkou vodivost a lze jej měřit průtokoměry KROHNE OPTIBAR DP nebo ultrazvukovými průtokoměry OPTISONC 3400. V kondenzátním hospodářství je třeba sledovat a regulovat výšku hladiny v mnoha různých nádržích. K tomu lze využít vedené radarové hladinoměry OPTIFLEX 7200/ 8200 integrované přímo do zásobních nádrží nebo obtokové stavoznaky BM26, které mohou obsahovat různé další přístroje, například na principu TDR, FMCW, MLI nebo mezní spínače, a to i v redundantních konfiguracích.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Membránové oddělovače
 • Chemická odolnost
 • Použití ve vakuu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Membránové oddělovače
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
 • Vysoké teploty
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
 • Vysoké teploty
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření chlóru s korekcí na pH
 • Nízké nároky na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
 • Bez nároků na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt