Úprava říční vody na napájecí vodu

Přístroje používané při úpravě vody

Pro dlouhou životnost kotle a turbíny je nezbytná velmi kvalitní napájecí voda s nízkou vodivostí, nízkým obsahem rozpuštěného kyslíku, oxidu křemičitého a dalších nečistot. Procesy úpravy vody se často provádějí ve více krocích, přičemž volba konkrétních procesních kroků se liší v závislosti na kvalitě vody a na koncepci procesu. Část vody s nižšími požadavky na kvalitu lze například odebírat pro chladicí věže. Při předběžné úpravě filtrací se odstraní mechanické nečistoty nebo pevné látky. Iontová výměna odstraňuje rozpuštěné ionty a dále změkčuje vstupní vodu. Pro dosažení nejvyšší kvality napájecí vody pro kotle se používají další stupně úpravy - například pomocí reverzní osmózy nebo elektrodeionizace. K dočištění se jako poslední krok používají měniče iontů se smíšeným ložem. Odstranění rozpuštěných iontů, jako jsou Na, K, Cl, Ca, Mg, vede ke snížení vodivosti.

Průtoky lze hospodárně měřit v rámci prvních kroků úpravy (až do teploty 180 °C) pomocí magneticko-indukčních průtokoměrů OPTIFLUX. Při nízkých vodivostech je třeba použít průtokoměry řady OPTIBAR DP nebo ultrazvukové průtokoměry OPTISONC 3400. Snímač tlaku OPTIBAR DP 7060 C je ideální pro měření diferenčního tlaku na filtrech, sítech, ve výměnících tepla a měničích iontů. K dispozici jsou i příslušné analyzátory kapalin řady SMARTPAT nebo OPTISENS.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči tvorbě kotelního kamene
Požadavky na toto měřicí místo
 • Bez nároků na údržbu
 • Vysoká vlhkost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žádné odchylky
 • Ochrana proti přetížení
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Instalace v potrubí se zvýšeným tlakem
Požadavky na toto měřicí místo
 • Instalace v potrubí se zvýšeným tlakem
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žádné odchylky
 • Ochrana proti přetížení
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření pomocí měřicí cely
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči korozi
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žádné odchylky
 • Ochrana proti přetížení
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření pomocí měřicí cely
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vlhkost
 • Bezkontaktní měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
e-mail
Kontakt