Přeměna elektřiny na plyn (P2G) v energetice

  • Přístroje pro řízení procesů při měření vodíku
  • Průtokoměry a systémy pro fakturační měření vodíku a směsi plynů v distribučních sítích
  • Systémy pro detekci netěsností

Technologie P2G přeměňuje vyrobenou zelenou elektrickou energii na vodík nebo metan, aby bylo možné tato paliva přepravovat a skladovat pro pozdější použití. Při elektrolýze se elektřina využívá k rozdělení molekul vody na vodík a kyslík. Vodík může být dodáván přímo do stávající plynárenské sítě, a to do maximální koncentrace přibližně 2 %. Plyn s vyšší koncentrací vodíku lze využívat samostatně ve speciálně upravených kotlích a plynových turbínách. Pokud je potřeba přeměnit a dodávat větší množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, lze takto vyrobený vodík v druhém kroku přeměnit na metan (reakcí s CO2).

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt