Přeprava a skladování vodíku v elektrárně s přeměnou elektřiny na plyn (P2G)

Systémy pro detekci netěsností a měření v obchodním styku

Firma KROHNE zaujímá významnou roli při zajišťování přístrojového vybavení pro dnešní vodíkové projekty, a to od výroby přes přepravu až po jeho skladování a využití. Vodík je důležitým prvkem při transformaci energetiky, ale na rozdíl od jiných plynů je mnohem obtížnější s ním zacházet a regulovat ho. Vodík je velmi výbušný, může difundovat do kovů a těsnění a způsobuje křehnutí materiálu. Firma KROHNE má zkušenosti s dodávkami přístrojového vybavení pro vodíkové aplikace a již se v tomto oboru osvědčila.

Ultrazvukové průtokoměry ALTOSONIC V12, vyrobené podle MI-002 a kalibrované pro měření vodíku, se používají pro fakturační měření v potrubí s vodíkem. Coriolisův hmotnostní průtokoměr OPTIMASS 6400 a ultrazvukové průtokoměry OPTISONIC 7300 se používají při zpracování vodíku v provozech. Plováčkové průtokoměry H250 jsou vhodné pro vodík, zejména pro kontrolu průtoku do analyzátorů. Snímače tlakové diference OPTIBAR DP 7060, speciálně dodávané s pozlacenými membránami oddělovačů, jsou k dispozici pro sledování tlaku vodíku až do 700 barů.

Požadavky na toto měřicí místo

 • Pro použití při měření vodíku
 • Vysoká přesnost, shoda s MI002
 • Diagnostické funkce

Požadavky na toto měřicí místo

 • Korekce teploty

Požadavky na toto měřicí místo

 • Korekce tlaku
 • Rychlá odezva

Požadavky na toto měřicí místo

 • Pro použití při měření vodíku
 • Vysoká přesnost, shoda s MI002
 • Diagnostické funkce

Požadavky na toto měřicí místo

 • Korekce tlaku
 • Rychlá odezva

Požadavky na toto měřicí místo

 • Pro použití při měření vodíku
 • Vysoká přesnost, shoda s MI002
 • Diagnostické funkce

Požadavky na toto měřicí místo

 • V souladu s MI002
 • Diagnostické funkce
 • Pro použití při měření H2

Požadavky na toto měřicí místo

 • Soulad s místními normami pro fakturační měření
 • Plně funkční, sestavený a vyzkoušený

Požadavky na toto měřicí místo

 • Detekce trhlin v potrubí
 • Detekce postupně vznikajících netěsností
 • Shoda s místními normami
e-mail
Kontakt