Elektrolýza při přeměně elektřiny na plyn (P2G)

Přístroje a systémy pro aplikace s vodíkem

Pro elektrolýzu vody existují různé technologické postupy. Mezi tři procesy elektrolýzy, používané pro přeměnu energie na plyn, patří alkalická elektrolýza vody s kapalným zásaditým elektrolytem, kyselá elektrolýza nebo elektrolýza s pevným polymerním elektrolytem (PEM) a vysokoteplotní elektrolýza vodní páry s pevným oxidem (SOC) působícím jako elektrolyt. U alkalické elektrolýzy a elektrolýzy PEM je třeba rozlišovat mezi atmosférickou a tlakovou elektrolýzou. Výhodou tlakové elektrolýzy je kompaktnější konstrukce a možnost přímého připojení k mnoha průmyslovým aplikacím s tlakovou regulací i k infrastruktuře pro zásobování zemním plynem.

Přístrojové vybavení firmy KROHNE se podílí na současných vodíkových projektech od výroby přes přepravu až po jeho skladování a využití. Vodík je důležitým prvkem při transformaci energetiky, ale na rozdíl od jiných plynů je mnohem obtížnější s ním zacházet a regulovat ho. Vodík je velmi výbušný, může difundovat do kovů a těsnění a způsobuje křehnutí materiálu. Firma KROHNE má zkušenosti s dodávkami přístrojů pro měření vodíku a má v tomto oboru prokazatelné úspěchy. ALTOSONIC V12 je ultrazvukový průtokoměr pro měření v obchodním styku, konstruovaný v souladu s MI-002 a kalibrovaný na vodík: používá se pro měření vodíku v potrubí. Coriolisův hmotnostní průtokoměr OPTIMASS 6400 a ultrazvukové průtokoměry OPTISONIC 7300 se používají pro měření průtoku vodíku přímo v provozu. Snímače tlakové diference OPTIBAR DP 7060 DP s membránovými oddělovači s pozlacenými membránami jsou vhodné pro měření tlaku vodíku až do 700 barů.

Požadavky na toto měřicí místo

  • Pro použití při měření vodíku

Požadavky na toto měřicí místo

  • Pro použití při měření vodíku

Požadavky na toto měřicí místo

  • V souladu s MI002
  • Diagnostické funkce
  • Pro použití při měření H2

Požadavky na toto měřicí místo

  • Soulad s místními normami pro fakturační měření
  • Plně funkční, sestavený a vyzkoušený
e-mail
Kontakt