Komplety pro měření plynů v obchodním styku

Řešení pro měření zemního plynu

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software
Show related services

Komplety pro měření plynů v obchodním styku

Řešení pro měření zemního plynu

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software
Show related services

Přehled

Komplety firmy KROHNE pro měření v obchodním styku se používají ve všech oblastech plynárenského průmyslu, od vysokotlaké těžby (vlhkého) zemního plynu přes jeho čištění až po předávací a distribuční stanice a velké spotřebitele, např. elektrárny. Firma KROHNE má bohaté zkušenosti s komplety pro měření v obchodním styku, měřicími stanicemi v podzemních zásobnících a s měřením zemního plynu před zkapalněním i v jeho průběhu, a také při zpětném zplyňování.

Firma KROHNE přebírá plnou odpovědnost za celý projekt měřicího kompletu, včetně měřicích souprav v rámech, plynových chromatografů a analyzátorů, přepočítávačů průtoku, rozvaděčů pro měření a veškerého řídicího a validačního softwaru. Měřicí komplety firmy KROHNE se často používají v konfiguraci "Z" provozního a kontrolního měřidla, což umožňuje periodickou verifikaci provozního měřidla kontrolním. Často se také používají dva ultrazvukové průtokoměry s různým uspořádáním kanálů v sérii pro zajištění trvalé vzájemné kontroly obou měřidel průtoku. V obou případech se plně využívají diagnostické funkce průtokoměrů pro zajištění maximálního výkonu a nejnižší možné nejistoty měření.

Vzhledem k dodávce instrumentace a kompletů pro měření v obchodním styku od jednoho výrobce se může uživatel spolehnout na bezproblémovou integraci a spolupráci všech komponent. Firma KROHNE dodává přístroje pro ropu & zemní plyn od roku 1921 a má pobočky a zastoupení poskytující trvalou podporu ve více než 100 zemích světa.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Vlastní vývoj měřicích přístrojů, přepočítávačů průtoku a řídicího softwaru je zárukou bezproblémové integrace měřicích a diagnostických funkcí pro fakturační měření
 • Ultrazvukové průtokoměry jako stanovená měřidla s různým počtem kanálů pro spolehlivé měření za všech okolností
 • Ultrazvukové průtokoměry nevyžadující usměrňovač průtoku, tedy s minimální tlakovou ztrátou
 • Místní podpora v národním jazyce z více než 100 kanceláří po celém světě
 • Za celý systém odpovídá jeden dodavatel
 • Shoda s mezinárodními i národními normami, např. OIML R137, AGA9, MI-002
Související výrobky
OPTIMASS 6400
Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace
 • Vysoká přesnost (±0,05%), pro média za kryogenních i vysokých teplot (-200…+400°C); průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
 • SIL 2/3; Stanovená měřidla: OIML R117, R137, MI-005, MI-002; API, AGA; hygienické certifikáty
 • Příruby: DN10…300 / ½…12", max. PN 160 / ASME Cl 1500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®
ALTOSONIC V12
Ultrazvukový průtokoměr pro měření plynů v obchodním styku
 • 12kanálový průtokoměr pro velmi přesné měření průtoku zemního plynu
 • Fakturační měření: OIML R137 (třída 0,5), MI-002, AGA9 atd.
 • Mnoho variant, zdarma rozsáhlá diagnostika v závislosti na stavu (CBM)
 • Příruby: DN100…1600 / 4…64"; max. PN450 / ASME Cl 2500
SUMMIT 8800
Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku
 • Cenově přístupné řešení díky modulárnímu provedení softwaru i hardwaru
 • Barevný grafický dotykový displej pro mimořádně přehledné zobrazení
 • Snadné a efektivní ovládání a přístup uživatele
 • Automatická diagnostika (Automatic Performance Monitoring) prodlužuje intervaly mezi rekalibracemi
OPTIBAR PM 5060
Snímač tlaku pro procesní aplikace měření tlaku a výšky hladiny
 • Robustní provedení s celosvařovanou kovovou membránou, vhodný i pro velká měřicí rozpětí a hygienické aplikace
 • 100 mbar…1000 bar
 • Různé typy závitových, přírubových, hygienických a dalších provozních připojení
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®
Související řešení
Rozvaděče pro řízení
Kompletní řešení pro řízení procesů
 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení
Modulární rozvaděče pro regulaci průtoku a přenos dat
Základní regulace průtoku
 • Cenově přístupné modulární řešení regulace
 • Na základě přepočítávače průtoku SUMMIT 8800
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu
Přepočítávání průtoku
Řešení s přepočítávačem průtoku pro vizualizaci měření
 • Grafické znázornění všech měřených hodnot
 • Kompletně nastavené a vyzkoušené podle požadavků zákazníka
 • Měření různých průtoků kapalin a plynů a jejich zobrazení na jednom přepočítávači
Měřicí domky a přístřešky
Řešení přístřeší pro instalaci elektronických zařízení a rozvaděčů na místě, dodané na klíč
 • Bezpečný prostor pro instalaci elektronického vybavení a rozvaděčů
 • Integrovaná vzduchotechnika, pokud je požadována
 • Může obsahovat i kontrolní pracovní stanici pro obsluhu
Vzorkovací komplety
Automatický odběr vzorků pro kapalné uhlovodíky
 • Systémy statistické přejímky pro samostatné použití nebo integraci do stávajících systémů
 • Vlastní vývoj, výroba, uvedení do provozu a zkoušky
 • Kompletně smontované a vyzkoušené před expedicí
 • Konstrukční řešení je možno upravit dle aktuálních parametrů aplikace
Analyzátorové domky a přístřešky
Analyzátory pro ropu, ropné produkty a zemní plyn
 • Měření parametrů ropy, ropných produktů a zemního plynu
 • Dodávány jako součást nového měřicího kompletu nebo jako samostatný doplněk stávajícího systému
 • Návrh řešení na základě oblíbených dodavatelů zákazníka
Stacionární kalibrátory
Samostatné nebo integrované systémy pro verifikaci
 • Technické řešení přizpůsobené potřebám zákazníka
 • Samostatné zařízení nebo integrované do rámu
 • V jednom nebo v obou směrech, světlosti 3" až 36"
Mobilní kalibrátory
Kontrolní měření na místě
 • Verifikace měřidla mobilním etalonem na místě
 • Cenově přístupné řešení, jedna sada pro ověření více přístrojů
 • Nejnižší nejistota měření díky periodickému ověřování kalibrátoru národními a mezinárodními etalony
 • Kalibrátor upravený a optimalizovaný pro danou aplikaci
Kalibrační tratě a soupravy v rámech
Kalibrační zařízení pro kapaliny a plyny
 • Komplety porovnatelné se zařízeními používanými v procesu výroby průtokoměrů KROHNE
 • Přizpůsobivá koncepce, provedení upravené dle potřeb aplikace při měření a řízení průtoku
 • K dispozici s kalibrací podle národních a mezinárodních norem
SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software
Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví
 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP
Software pro správu analyzátorů CalSys
Řešení pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS)
 • Efektivní sledování výkonu přístrojů pro měření kvality (QMI)
 • Automatizovaná validace analyzátorů, statistické řízení procesů a zvýšení dostupnosti analyzátorů pro klíčové procesy
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Všestranná dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému
e-mail
Kontakt