Parní oběh při spalování odpadu

Řízení procesů za vysokých teplot a tlaků

Parní oběh pracuje na principu Rankinova-Clausiova parního cyklu. Většina spaloven odpadů pracuje v podkritickém režimu a jako kombinovaná výroba tepla a elektřiny (KVET), přičemž teplo využívají buď zákazníci ze soukromého nebo průmyslového sektoru. Odvzdušněná napájecí voda do kotle se předehřívá v ohřívácích napájecí vody a přivádí do ekonomizéru. Horké stěny výměníku dále zvyšují teplotu vody. Výparník vyrábí primární páru pro parní turbínu. Použitá pára z vysokotlaké turbíny je regenerována pro další použití v nízkotlaké turbíně. Základní návrh a konstrukce kotle se liší v závislosti na výrobci kotle. Většina spaloven odpadu pracuje při podkritických parametrech. Skrápěcí voda se používá jak k regulaci teploty v plynové trase, tak i teploty v parním potrubí, aby bylo možné regulovat teplotu páry. Pára je přiváděna do vysokotlaké a nízkotlaké parní turbíny při různých hodnotách tlaku a teploty. Pára odcházející z turbíny se vede do přihříváku nebo do nízkotlakých sekcí turbíny. Použitá pára z nízkotlaké sekce odchází z turbíny a vstupuje do kondenzátoru. Nízký tlak v kondenzátoru, přibližně 7 kPa, má zásadní vliv na účinnost celého procesu. Externí chladicí okruhy absorbují zbytkové teplo v kondenzátoru: často se toto odebrané teplo využívá pro dálkové vytápění, pro zásobování jak komunálních, tak průmyslových odběratelů.

Průtok, výška hladiny, teplota a tlak jsou hlavními parametry, které se měří pomocí přístrojů v parním oběhu spalovny odpadů. Tlaky a teploty jsou často vysoké a v moderních spalovnách odpadu mohou dosahovat až 150 barů nebo 440 °C. Napájecí voda a kondenzát mají nízkou elektrickou vodivost. Běžně používaná standardní měřicí technika v energetice pracuje na principu měření diferenčního tlaku (dP). Existují různé mezinárodní normy, například ISO 5167, ISO TR 15377, ASME MFC-3-M, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023, které definují geometrii a přesnost primárního prvku. Tuto technologii měření průtoku lze použít prakticky ve všech typech aplikací, je vhodná pro vysoké teploty a tlaky, a používá se pro kapaliny, plyny i páru. Firma KROHNE nabízí kompletní řešení měření průtoku na principu dP, včetně primárních prvků a snímačů tlakové diference, s požadovanými materiálovými parametry. Snímač tlaku KROHNE OPTIBAR DP 7060 C je pro tyto úlohy ideální; ve výrobě prochází 3D linearizací v širokém rozsahu dP, statického tlaku a teploty a nabízí vynikající dlouhodobé provozní vlastnosti v aplikacích s průtokoměrem na principu tlakové diference.

Řada OPTISONIC 4400 se hodí pro měření napájecí vody, kondenzátu a dalších kapalin až do 350 barů. OPTISONIC 8300 je určen pro plyny a páru do 620 °C/ 200 barů. Průtokoměry řady OPTISONIC pro montáž do potrubí měří v širokém rozsahu průtoku, prakticky od nuly nahoru, neopotřebovávají se, jsou bezúdržbové a nepotřebují přípravu na zimu. Jsou k dispozici v redundantních verzích z požadovaných materiálů a lze je snadno integrovat do potrubí jen s minimálními technickými zásahy. Kromě toho firma KROHNE, jako průkopník radarového měření výšky hladiny, nabízí hladinoměry na principu TDR a FMCW s frekvencí 6 až 80 GHz, které pokrývají širokou škálu aplikací až do velmi vysokých teplot a tlaků.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • SIL
 • Dynamická kompenzace plynné fáze
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • Velký dynamický rozsah průtoku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Velký statický tlak, malý diferenční tlak
 • Žádné odchylky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • SIL
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Dynamické výpočty
 • ASME PTC 19.3, teploměrové jímky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • SIL
 • Dynamická kompenzace plynné fáze
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Dynamické výpočty
 • ASME PTC 19.3, teploměrové jímky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Shoda s MI004, OIML R75
 • Odolnost vůči magnetitu
 • Velké měřicí rozpětí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Shoda s MI004, OIML R75
 • Odolnost vůči magnetitu
 • Velké měřicí rozpětí
e-mail
Kontakt