Spalování odpadu v energetice

  • Přístrojové vybavení v celém procesu výroby energie od přípravy paliva až po popílek
  • Standardizovaná řešení měření diferenčního tlaku i měření průtoku ultrazvukem pro parní oběh
  • Certifikovaná měřidla podle směrnice MID (Směrnice pro měřicí přístroje) pro projekty kogenerace
  • Technologie vhodné pro měření korozivních látek při čištění spalin

Spalovny odpadů, nazývané také zařízení W2E, dnes plní několik úkolů: odstraňují odpad a tepelně recyklují jeho energetický obsah, který přeměňují na elektřinu a teplo. Obvykle se jedná o pece s roštovým spalováním, které využívají oddělené řízené spalovací zóny. Podkritický parní oběh pohání parní turbogenerátor pro výrobu elektřiny. Zbytkové teplo se využívá v kogeneračních zařízeních pro centrální zásobování budov teplem nebo jako technologické teplo pro průmyslové procesy. Spalovny odpadů využívají komplexní procesy čištění spalin.

Firma KROHNE může zajistit dodávku všech důležitých přístrojů pro řízení procesů při spalování odpadu i v podpůrných provozech. Řešení a výrobky specifické pro dané odvětví splňují konkrétní požadavky procesu spalování odpadů - příslušné normy, materiály, testování a dokumentaci.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt