Průtočná elektrárna s Kaplanovou turbínou

Bezpečný a spolehlivý dlouhodobý provoz říčních elektráren

Průtočné vodní (říční) elektrárny jsou často začleněny do větších řek a neobsahují žádnou akumulaci energie: většinou pracují s velkým objemem vody, ale malým diferenčním tlakem. Využívají přirozený spád akumulované vody. Často se stavějí malé přehrady, aby se zajistilo dostatečné množství vody přitékající do přivaděčů a zvětšil se rozdíl výšek hladiny mezi vodou před a za elektrárnou. Vodní turbíny, obvykle Bánkiho nebo Kaplanovy, přeměňují kinetickou energii proudící vody na elektrickou energii. Výška hladiny vody v horním jezeře nebo nádrži se reguluje pomocí horních přelivů a spodních výpustí a v přívodním potrubí pomocí armatur zabudovaných do přivaděče. Přívodní potrubí může být součástí hráze nebo jde o běžné tlakové potrubí.

Měření výšky hladiny a přesná předpověď stavu horní a dolní nádrže vodního díla jsou nezbytné pro bezpečný a efektivní provoz elektrárny. Bezkontaktní radarový hladinoměr OPTIWAVE 5200 na principu FMCW instalovaný na několika místech v horní a dolní nádrži měří výšku vodní hladiny přesně a spolehlivě. Snímače tlakové diference OPTIBAR DP7060 C se používají ke sledování tlakové ztráty na vstupních česlích, v přívodním potrubí a na vodní turbíně. Ultrazvukové vestavné průtokoměry KROHNE OPTISONIC lze kalibrovat ve výrobním závodě a jejich průměr může být až 3 000 mm. Pro větší rozměry jsou k dispozici další varianty, s příložným snímačem nebo se senzory pro navaření do stávajícího potrubí bez tlaku/pod tlakem. Propracovaný systém detekce netěsností v přivaděči (PLDS) od firmy KROHNE je založen na několika různých, v praxi prověřených modelech detekce netěsností. Systém nevyvolává žádné falešné poplachy a spustí nouzové vypnutí v případě prasknutí potrubí nebo jakéhokoli přetížení turbíny, navíc obsahuje i funkci detekce velmi malých netěsností. Lze pro něj využít údaje ze stávajících průtokoměrů, přičemž zohledňuje i specifické parametry různých instalovaných měřidel.

Požadavky na toto měřicí místo

  • Přesné a spolehlivé měření
  • Provoz ve venkovním prostředí

Požadavky na toto měřicí místo

  • Vysoká přesnost, žádná odchylka
  • Spolehlivost

Požadavky na toto měřicí místo

  • Vysoká přesnost, žádná odchylka
  • Spolehlivost
  • Odolnost vůči tlakovým rázům

Požadavky na toto měřicí místo

  • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

  • Přesné a spolehlivé měření
  • Provoz ve venkovním prostředí
e-mail
Kontakt