Velkokapacitní měření vody s dálkovým přenosem dat

Řešení pro měření při jímání a distribuci vody

  • Dálkové sledování jímacích vrtů a rozvodů pitné vody
  • Bezdrátové připojení průtokoměrů napájených z baterie nebo ze sítě do velínu
  • Různé varianty přenosu dat pro analogové a digitální signály
Bulk water measurement with OPTIFLUX 2300 F electromagnetic flowmeter