Vzorkovací a analyzátorové komplety

Měření parametrů výrobku, obsahu vody a výhřevnosti

  • Plně automatizovaná analytická zařízení pro měření řady různých parametrů
  • Vzorkování v potrubí, v rychlé smyčce (bez nebo s tryskovým mícháním) a přenosná zařízení
  • Kompletně smontované, nastavené a vyzkoušené před expedicí

Řešení

Filtr
2 řešení
Název
Průmyslová odvětví

Vzorkovací komplety

Automatický odběr vzorků pro kapalné uhlovodíky

  • Systémy statistické přejímky pro samostatné použití nebo integraci do stávajících systémů
  • Vlastní vývoj, výroba, uvedení do provozu a zkoušky
  • Kompletně smontované a vyzkoušené před expedicí
  • Konstrukční řešení je možno upravit dle aktuálních parametrů aplikace

Analyzátorové domky a přístřešky

Analyzátory pro ropu, ropné produkty a zemní plyn

  • Měření parametrů ropy, ropných produktů a zemního plynu
  • Dodávány jako součást nového měřicího kompletu nebo jako samostatný doplněk stávajícího systému
  • Návrh řešení na základě oblíbených dodavatelů zákazníka
e-mail
Kontakt