Vzorkovací komplety

Automatický odběr vzorků pro kapalné uhlovodíky

 • Systémy statistické přejímky pro samostatné použití nebo integraci do stávajících systémů
 • Vlastní vývoj, výroba, uvedení do provozu a zkoušky
 • Kompletně smontované a vyzkoušené před expedicí
 • Konstrukční řešení je možno upravit dle aktuálních parametrů aplikace
Show related services

Vzorkovací komplety

Automatický odběr vzorků pro kapalné uhlovodíky

 • Systémy statistické přejímky pro samostatné použití nebo integraci do stávajících systémů
 • Vlastní vývoj, výroba, uvedení do provozu a zkoušky
 • Kompletně smontované a vyzkoušené před expedicí
 • Konstrukční řešení je možno upravit dle aktuálních parametrů aplikace
Show related services

Přehled

Kromě průtokoměrů a kompletů proé měření průtoku dodává firma KROHNE také automatické vzorkovací komplety pro kapalné uhlovodíky. Umožňují sběr reprezentativního souboru vzorků média pro externí analýzu. Automatické vzorkovací komplety pracují v souladu s platnými předpisy, např. ISO 3171, ASTM D 4177, API 8.2 and IP 6.2.

Na základě zkušeností s instrumentací pro ropný a plynárenský průmysl a celosvětovými projekty dodává firma KROHNE automatické vzorkovací komplety, které plně vyhovují svou přesností a spolehlivostí požadavkům klientů v daných odvětvích. Komplety firmy KROHNE pro odběr vzorků jsou navrženy tak, aby odolávaly obtížným okolním a provozním podmínkám. Všechna standardní zařízení firmy KROHNE jsou flexibilní a mohou být upravena podle speciálních podmínek daného projektu a požadavků zákazníka.

 • Různé varianty typu a konfigurace systému, včetně vzorkování v potrubí, v rychlé smyčce, kombinovaného tryskového míchání s rychlou smyčkou a přenosných lodních souprav
 • S integrovaným regulátorem odběru vzorků KROHNE a uživatelským rozhraním s instrumentací KROHNE nebo klientem v architektuře SCADA/DCS
 • Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy je možno objednat ve více než 100 místních kancelářích
 • V souladu s příslušnými normami, např. ISO 3171, ASTM D 4177, API 8.2 a IP 6.2.

Související výrobky

OPTIMASS 6400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,05%), pro média za kryogenních i vysokých teplot (-200…+400°C); průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
 • SIL 2/3; Stanovená měřidla: OIML R117, R137, MI-005, MI-002; API, AGA; hygienické certifikáty
 • Příruby: DN10…300 / ½…12", max. PN 160 / ASME Cl 1500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®

H250 M40 Standard

Plováčkový průtokoměr procesní měření kapalin a plynů

 • Modulární provedení elektroniky umožňující doplňování nebo výměnu modulů na místě
 • Globální schválení pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu pro nadnárodní zákazníky
 • V souladu s požadavky SIL
 • Přírubové, závitové, svěrné nebo navařovací připojení

DK32/34

Plováčkový průtokoměr pro malé průtoky kapalin a plynů

 • Kompaktní mechanický ukazatel, na přání výstup 4…20  mA/HART®7, spínače min./max. a jehlový ventil
 • Robustní provedení z korozivzdorné nebo legované oceli
 • Závit: G¼, ¼ NPT atd.
 • -40…+200°C, max. 220 barg

OPTIBAR PM 5060

Snímač tlaku pro procesní aplikace měření tlaku a výšky hladiny

 • Robustní provedení s celosvařovanou kovovou membránou, vhodný i pro velká měřicí rozpětí a hygienické aplikace
 • 100 mbar…1000 bar
 • Různé typy závitových, přírubových, hygienických a dalších provozních připojení
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

Související řešení

Komplety pro měření ropy a rafinovaných produktů v obchodním styku

Řešení pro měření kapalin

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Zahrnuje soupravy pro měření průtoku v rámech, regulaci průtoku, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové systémy, řídicí a validační software

Komplety pro měření plynů v obchodním styku

Řešení pro měření zemního plynu

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku

Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn

 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software

Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví

 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP

Software pro správu analyzátorů CalSys

Řešení pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS)

 • Efektivní sledování výkonu přístrojů pro měření kvality (QMI)
 • Automatizovaná validace analyzátorů, statistické řízení procesů a zvýšení dostupnosti analyzátorů pro klíčové procesy
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Všestranná dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému
e-mail
Kontakt