OPTIBAR FC 1000

Přepočítávač průtoku pro kapaliny, páru a plyny

 • Efektivní stanovení průtoku a množství energie s objemovými nebo hmotnostními průtokoměry nebo na principu tlakové diference
 • Kompaktní design, rychlé a snadné ovládání pomocí dotykového TFT displeje
 • Umožňuje provoz s rozděleným rozsahem se dvěma snímači tlaku pro zlepšení dynamiky měření
 • Komunikace HART se všemi běžnými snímači diferenčního tlaku pro přenos naměřených dat beze ztrát a možnost automatického nastavení nulového bodu
Nové

OPTIBAR FC 1000

Přepočítávač průtoku pro kapaliny, páru a plyny

 • Efektivní stanovení průtoku a množství energie s objemovými nebo hmotnostními průtokoměry nebo na principu tlakové diference
 • Kompaktní design, rychlé a snadné ovládání pomocí dotykového TFT displeje
 • Umožňuje provoz s rozděleným rozsahem se dvěma snímači tlaku pro zlepšení dynamiky měření
 • Komunikace HART se všemi běžnými snímači diferenčního tlaku pro přenos naměřených dat beze ztrát a možnost automatického nastavení nulového bodu

Související výrobky

Kompaktní průtokoměr s clonou

Integrovaný průtokoměr na principu tlakové diference pro kapaliny, plyny a páru

 • Rychlá a snadná instalace bez dalších úprav, impulzních potrubí a podpěr
 • Do +400 °C / +752°F; max. 160 bar / 2320 psi (tlak v potrubí)
 • Světlost potrubí: DN50...600 / 2...24"
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA

Integrovaná měřicí sestava s clonou

Průtokoměr na principu tlakové diference pro malé světlosti potrubí (do DN15 / ½")

 • Normalizovaná kalibrovaná sestava měřiče, navržená podle ISO 5167 nebo ISO TR 15377
 • Do +400 °C / +752°F; max. 160 bar / 2320 psi (tlak v potrubí)
 • Příruba: DN15...100 / ½...4"
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA

Průměrující rychlostní sonda

Průtokoměr na principu tlakové diference pro měření kapalin, plynů a páry, pro vysoké teploty a plyny s obsahem prachu

 • Rychlá a snadná instalace bez velkých úprav, impulzních potrubí a podpěr; nejlepší varianta pro dodatečné doplnění měření
 • -200...+1150°C / -328...2102°F; max. 320 bar / 4641,2 psi (tlak v potrubí)
 • Pro světlosti potrubí DN50...2000 / 2...80" (větší na vyžádání)
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA

Venturiho průtokoměr

Průtokoměr na principu tlakové diference pro velkou přesnost a dlouhodobou stabilitu

 • Pro přejímací zkoušky, fakturaci, referenční měření páry, napájecí vody, uhlovodíků atd.
 • Obráběné nebo svařované a vnitřně obráběné provedení podle EN ISO 5167 a ASME MFC-3M; nízká trvalá tlaková ztráta
 • Možnost výroby až do světlosti 48"; kalibrace ve výrobě i pro aplikace s vysokými Reynoldsovými čísly
 • Kompletní dodávky z jednoho zdroje, včetně inženýrských služeb, dokumentace, testování, kalibrace, ventilů, Venturiho měřidla, přístrojového vybavení atd.

Průtokoměr s dýzou

Průtokoměr na principu tlakové diference pro dlouhodobě stabilní měření průtoku s nízkou tlakovou ztrátou

 • Dýza podle ISA 1932, s dlouhým poloměrem nebo Venturiho dýza (podle ISO 5167-3 nebo ASME MFC-3M)
 • Přesné měření průtoku při vysokých rychlostech proudění (např. napájecí vody, páry, kondenzátu, uhlovodíků, rafinovaných produktů, CO2, LH2)
 • Možnost výroby až do světlosti 48"; kalibrace ve výrobě i pro aplikace s vysokými Reynoldsovými čísly
 • Kompletní dodávky z jednoho zdroje, včetně inženýrských služeb, dokumentace, testování, kalibrace, ventilů, dýzy, přístrojového vybavení atd.

Kuželový průtokoměr

Průtokoměr na principu tlakové diference pro instalaci ve stísněném prostoru

 • Potřebné jsou pouze krátké přímé úseky před/za přístrojem
 • Standardní materiál: korozivzdorná ocel, jiné materiály na vyžádání (např. slitina C276, slitina 625, slitina 400, Duplex atd.)
 • Standardní (ISO 5167-5) světlosti DN50...600 / 2...20"
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA
e-mail
Kontakt