OPTIMASS 7400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,1%), pro velmi nebo nelineárně viskózní kapaliny a agresivní média; průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
 • Fakturační měření: OIML R117, MI-005; API; hygienické certifikáty
 • Příruby: DN10…100 / ½…4", max. PN100 / ASME Cl 600; jiné na požádání
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®
 • Ikona/Logo pro EGM Entrained Gas Management

OPTIMASS 7400 C — kompaktní provedení s přírubami

Coriolisův hmotnostní průtokoměr OPTIMASS 7400 C — kompaktní provedení s přírubami

OPTIMASS 7400 je špičkový Coriolisův hmotnostní průtokoměr s jednou přímou měřicí trubicí pro náročné aplikace a měření v obchodním styku. Je to ideální přístroj pro měření plynů, velmi nebo nelineárně viskózních kapalin, suspenzí, velmi agresivních médií nebo médií s malou rychlostí proudění. Průtokoměr je pro kapaliny vybaven funkcí Entrained Gas Management (EGMTM) a pokračuje v měření i při obsahu zachyceného plynu až 100%.

OPTIMASS 7400 je jediný hmotnostní průtokoměr s přímou měřicí trubicí pro obchodní měření v nejvyšší třídě přesnosti 0,3 podle OIML. Spolu s průtokoměrem OPTIMASS 7010 se jedná o jediný Coriolisův průtokoměr s jednou přímou měřicí trubicí, která může být vyrobena ze čtyř různých materiálů (titan, korozivzdorná ocel, Hastelloy® C, tantal). Snímač s přímou trubicí nezpůsobuje tlakovou ztrátu, samovolně se vyprazdňuje a snadno čistí, a je tedy dokonalým přístrojem pro hygienické aplikace. Tento Coriolisův hmotnostní průtokoměr lze použít v prostorech s nebezpečím výbuchu. Stejně jako u všech ostatních Coriolisových průtokoměrů firmy KROHNE zde neplatí žádná omezení z hlediska montáže, je odolný vůči vibracím a přeslechům v potrubí, a může tedy být umístěn paralelně nebo v sérii s dalšími průtokoměry. Tento Coriolisův hmotnostní průtokoměr je rovněž vybaven moderní diagnostikou (NE 107) a dodává se s různými variantami digitální komunikace. Pomocí OPTICHECK Flow Mobile app je možno provádět nastavení přístroje na místě přes zabezpečené připojení Bluetooth®. Díky tomu je možno zajistit řadu činností při uvádění do provozu, např. kalibraci nuly nebo diagnostiku, pomocí bezdrátové komunikace.

Charakteristika výrobku

 • Provedení s jednou přímou měřicí trubicí
 • Entrained Gas Management (EGMTM): udržení měření kapalin obsahujících zachycený plyn nebo vzduch
 • Uvedení přístroje do provozu, ověření, diagnostika a kontrola přes zabezpečené bezdrátové připojení Bluetooth® (<20 m)
 • Rychlé, zcela digitální zpracování signálu
 • Velmi přesné měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty kapalin a plynů (±0,1% z m. h.)
 • Nejvyšší třída přesnosti 0,3 pro měření v obchodním styku
 • Rozsáhlá diagnostika snímače a měřeného procesu (vč. NE 107)
 • Integrované měření teploty
 • Snímač ze čtyř různých materiálů: titan, korozivzdorná ocel, Hastelloy® nebo tantal
 • Snímač světlosti DN80 / 3" z titanu nebo Hastelloy® je největší snímač s přímou měřicí trubicí na trhu
 • Na přání vnější tlakuvzdorné pouzdro se schválením podle PED do 100 barg / 1450 psig
 • Mnoho variant (topný plášť, bezpečnostní zátky atd.)
 • Měření není ovlivněno způsobem montáže a změnami provozních podmínek
 • Různá schválení a certifikáty (hygienické, měření v obchodním styku, námořní přeprava, nebezpečné prostory atd.)
 • Ověření funkce průtokoměru na místě pomocí servisního modulu OPTICHECK

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Kapaliny s přechodným výskytem plynné fáze
 • Nelineárně viskózní kapaliny, velmi agresivních nebo žíravá média
 • Média vyžadující malé rychlosti proudění
 • Nehomogenní směsi
 • Suspenze a média s obsahem pevných částic
 • Měření v obchodním styku (i pro daňové účely)

Chemický a jiný zpracovatelský průmysl

 • Měření koncentrace a hustoty
 • Měření vstupních surovin
 • Dávkování do reaktorů
 • Kyseliny, zásady, fosgen a další sloučeniny chloru, sloučeniny síry

Potravinářský průmysl

 • Dávkování, plnění, výroba směsí
 • Měření průtoku, hustoty, relativní hmotnosti v pivovarnictví
 • Dávkování chmelového extraktu
 • Příjem mléka, dávkování a separační procesy v mlékárnách
 • Měření obsahu cukru ve stupních Brix, hustoty a průtoku ovocných šťáv
 • Olejovitá a mazlavá média (např. rozmixovaný špenát apod.)
 • Rozpuštěná čokoláda, med, marmeláda, sirup, zmrzlina apod.
 • Sycení nápojů CO2
 • Alkoholické nápoje (whisky, víno, vodka atd.)

Farmaceutický průmysl

 • Dávkování, plnění, výroba směsí
 • Extrakce rozpouštědly

Těžba a přeprava ropy a plynu

 • Měřicí soupravy v rámech, plnění tankerů, produktovody, měření hustoty v potrubí
 • Kapalné uhlovodíky, zkapalněné plyny (propan apod.)

Výroba papíru a celulózy

 • Papírovina, papírová drť
 • Nanášení barev a povlaků

Vodní hospodářství, čištění odpadních vod

 • Dávkování flokulantů
 • Měření průtoku a hustoty suspenzí

Varianty výrobku

OPTIMASS 7400 C Food
 • Ikona/Logo pro EGM Entrained Gas Management

OPTIMASS 7400
Potravinářské provedení

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro obtížné aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu

 • Velmi přesné měření hmotnostního průtoku a koncentrace pro náročné aplikace při dávkování a řízení procesů
 • Přímá měřicí trubice pro viskózní a husté kapaliny (např. med, kakaová hmota, kečup, majonéza, mleté maso apod.)
 • S funkcí Entrained Gas Management (EGM™) pro měření provzdušněných produktů (např. syrového mléka, špenátu)
 • Odpovídá požadavkům FDA, EC1935/2004; certifikace 3A, EHEDG

Příslušenství k tomuto výrobku

OPTICHECK Master

Kapesní modul pro podrobnou kontrolu přístrojů, ověření a uvedení do provozu

 • Kontrola funkce a ověření (stupeň 0, 1, 2) na místě bez přerušení měřeného procesu
 • Pohodlné uvedení přístrojů do provozu, např. kalibrace nuly
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTICHECK DTM

DTM pro rozšířenou verifikaci přístroje a uvedení do provozu

 • Použití s libovolnou aplikací FDT frame z velínu nebo na místě
 • Rozšířené ověření (stupeň 0, 1) bez přerušení procesu
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTICHECK Mobile

Mobilní aplikace pro bezdrátové ověření, kontrolu a uvedení do provozu

 • Bezdrátové nastavení a uvedení přístroje do provozu přes zabezpečené připojení Bluetooth
 • Ověření bez nutnosti přerušit měření
 • Sledování funkce přístroje a parametrů aplikace
 • Volně ke stažení pro iOS a Android

Zobrazit podrobnosti o výrobku

Příklady aplikací

Související výrobky

MFC 400

Převodník průtoku pro kombinaci s Coriolisovými snímači hmotnostního průtoku řady OPTIMASS

 • Kompaktní a oddělené provedení na konzolu
 • S rozsáhlou diagnostikou (NE 107) a funkcí Entrained Gas Management (EGM™) pro náročné aplikace
 • 4vodičový, 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®
 • Zabezpečený bezdrátový přístup přes Bluetooth® nebo dálkově přes HART®, i pro aplikace související s bezpečností

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIMASS 7000

Coriolisův snímač hmotnostního průtoku pro kombinaci s převodníky MFC 010 a MFC 400

 • Provedení s jednou přímou měřicí trubicí
 • Rozměry připojení: DN10…100 / ½…4"
 • Materiál měřicí trubice: titan, korozivzdorná ocel, Hastelloy® nebo tantal

Zobrazit podrobnosti o výrobku

Odkazy