OPTIMASS 7400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,1%), pro velmi nebo nelineárně viskózní kapaliny a agresivní média; odolný vůči výskytu plynné fáze
 • Fakturační měření: OIML R117, MI-005; API; hygienické certifikáty
 • Příruby: DN10…100 / ½…4", max. PN100 / ASME Cl 600; jiné na požádání
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET
 • Ikona/Logo pro EGM Entrained Gas Management

OPTIMASS 7400 C — kompaktní provedení s přírubami

Coriolisův hmotnostní průtokoměr OPTIMASS 7400 C — kompaktní provedení s přírubami

OPTIMASS 7400 je špičkový Coriolisův hmotnostní průtokoměr s jednou přímou měřicí trubicí pro náročné aplikace a měření v obchodním styku. Je to ideální přístroj pro měření plynů, velmi nebo nelineárně viskózních kapalin, suspenzí, velmi agresivních médií nebo médií s malou rychlostí proudění. Průtokoměr je pro měření kapalin vybaven funkcí Entrained Gas Management (EGMTM), která zaručuje stabilní a spolehlivé měření kapalin s obsahem plynné fáze až 100%. Tímto způsobem Coriolisův hmotnostní průtokoměr umožňuje spojité a nepřerušené měření objemového průtoku, hmotnosti, hustoty a teploty i za obtížných provozních podmínek při proudění 2fázových médií.

OPTIMASS 7400 je jediný hmotnostní průtokoměr s přímou měřicí trubicí pro obchodní měření v nejvyšší třídě přesnosti 0,3 podle OIML. Spolu s průtokoměrem OPTIMASS 7010 se jedná o jediný Coriolisův průtokoměr s jednou přímou měřicí trubicí, která může být vyrobena ze čtyř různých materiálů (titan, korozivzdorná ocel, Hastelloy® C, tantal). Snímač s přímou trubicí nezpůsobuje tlakovou ztrátu, samovolně se vyprazdňuje a snadno čistí, a je tedy dokonalým přístrojem pro hygienické aplikace. Tento Coriolisův hmotnostní průtokoměr lze použít v prostorech s nebezpečím výbuchu. Stejně jako u všech ostatních Coriolisových průtokoměrů firmy KROHNE zde neplatí žádná omezení z hlediska montáže, je odolný vůči vibracím a přeslechům v potrubí, a může tedy být umístěn paralelně nebo v sérii s dalšími průtokoměry. Tento Coriolisův hmotnostní průtokoměr je rovněž vybaven moderní diagnostikou (NE 107) a dodává se s různými variantami digitální komunikace.

Charakteristika výrobku

 • Provedení s jednou přímou měřicí trubicí
 • Entrained Gas Management (EGMTM): měření se nepřeruší ani při obsahu plynné fáze až 100%
 • Rychlé, zcela digitální zpracování signálu
 • Velmi přesné měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty kapalin a plynů (±0,1% z m. h.)
 • Nejvyšší třída přesnosti 0,3 pro měření v obchodním styku
 • Rozsáhlá diagnostika snímače a měřeného procesu (vč. NE 107)
 • Integrované měření teploty
 • Snímač ze čtyř různých materiálů: titan, korozivzdorná ocel, Hastelloy® nebo tantal
 • Snímač světlosti DN80 / 3" z titanu nebo Hastelloy® je největší snímač s přímou měřicí trubicí na trhu
 • Na přání vnější tlakuvzdorné pouzdro se schválením podle PED do 100 barg / 1450 psig
 • Mnoho variant (topný plášť, bezpečnostní zátky atd.)
 • Měření není ovlivněno způsobem montáže a změnami provozních podmínek
 • Různá schválení a certifikáty (hygienické, měření v obchodním styku, námořní přeprava, nebezpečné prostory atd.)
 • Ověření funkce průtokoměru na místě pomocí servisního modulu OPTICHECK

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Kapaliny s přechodným výskytem plynné fáze
 • Nelineárně viskózní kapaliny, velmi agresivních nebo žíravá média
 • Média vyžadující malé rychlosti proudění
 • Nehomogenní směsi
 • Suspenze a média s obsahem pevných částic
 • Měření v obchodním styku (i pro daňové účely)

Chemický a jiný zpracovatelský průmysl

 • Měření koncentrace a hustoty
 • Měření vstupních surovin
 • Dávkování do reaktorů
 • Kyseliny, zásady, fosgen a další sloučeniny chloru, sloučeniny síry

Potravinářský průmysl

 • Dávkování, plnění, výroba směsí
 • Měření průtoku, hustoty, relativní hmotnosti v pivovarnictví
 • Dávkování chmelového extraktu
 • Příjem mléka, dávkování a separační procesy v mlékárnách
 • Měření obsahu cukru ve stupních Brix, hustoty a průtoku ovocných šťáv
 • Olejovitá a mazlavá média (např. rozmixovaný špenát apod.)
 • Rozpuštěná čokoláda, med, marmeláda, sirup, zmrzlina apod.
 • Sycení nápojů CO2
 • Alkoholické nápoje (whisky, víno, vodka atd.)

Farmaceutický průmysl

 • Dávkování, plnění, výroba směsí
 • Extrakce rozpouštědly

Těžba a přeprava ropy a plynu

 • Měřicí soupravy v rámech, plnění tankerů, produktovody, měření hustoty v potrubí
 • Kapalné uhlovodíky, zkapalněné plyny (propan apod.)

Výroba papíru a celulózy

 • Papírovina, papírová drť
 • Nanášení barev a povlaků

Vodní hospodářství, čištění odpadních vod

 • Dávkování flokulantů
 • Měření průtoku a hustoty suspenzí

Příklady aplikací

Centrum stahování

 • Prospekty a návody
 • Letáky a brožury
 • Certifikáty a schválení
 • Software a ovladače
Zobrazit soubory ke stažení pro OPTIMASS 7000

Související výrobky

OPTIMASS 7000

Coriolisův snímač hmotnostního průtoku pro kombinaci s převodníky MFC 010 a MFC 400

 • Provedení s jednou přímou měřicí trubicí
 • Rozměry připojení: DN10…100 / ½…4"
 • Materiál měřicí trubice: titan, korozivzdorná ocel, Hastelloy® nebo tantal
Zobrazit podrobnosti o výrobku

MFC 400

Převodník průtoku pro kombinaci s Coriolisovými snímači hmotnostního průtoku řady OPTIMASS

 • Kompaktní a oddělené provedení na konzolu
 • S rozsáhlou diagnostikou (NE 107) a funkcí Entrained Gas Management (EGM™) pro náročné aplikace
 • 4vodičový, 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET atd.
Zobrazit podrobnosti o výrobku