H250 M40

Plováčkový průtokoměr pro kapaliny a plyny

 • Modulární provedení: od mechanického ukazatele po výstupy 4…20 mA/HART®7, FF, Profibus-PA a počítadlo
 • Libovolná montážní poloha: svisle zdola nahoru nebo shora dolů, vodorovně
 • Příruby: DN15…150 / ½……6"; také NPT, G, hygienické připojení atd.
 • -196…+400°C; max. 1000 barg
 • Icon/Logo Security Integrity Level 2 (SIL 2)

H250 M40 — standardní provedení s přírubami

Plováčkový průtokoměr H250 M40 — standardní provedení s přírubami

H250 M40 je standardní plováčkový průtokoměr pro zpracovatelský průmysl a aplikace (výrobce) OEM. Tento plováčkový průtokoměr představuje spojení mechanického měření kapalin a plynů s nejmodernějšími možnostmi komunikace. Přístroj má modulární provedení. Doplňkové elektronické moduly je možno přidat nebo je kdykoli nahradit bez přerušení měřeného procesu. Tak se funkčnost přístroje přizpůsobuje novým požadavkům — od analogového měření průtoku nevyžadujícího externí napájení až po integraci do digitálních sběrnicových systémů.

H250 M40 se dodává v různém materiálovém provedení a v mnoha různých variantách. Tento robustní celokovový průtokoměr je rovněž vhodný pro aplikace za vysokého tlaku (až 1000 barg / 14500 psig), teploty (-196…+400°C / -320…+752°F) nebo měření agresivních médií. Navíc může být umístěn ve vodorovných potrubích nebo svislých potrubích s prouděním shora dolů až do DN150 / 6". Na přání je k dispozici speciální provedení pro hygienické aplikace. H250 M40 je schválen s ochranou typu jiskrová bezpečnost a pevný závěr. Některé varianty přístroje s mezními spínači nebo analogovým výstupem jsou vhodné pro použití v Bezpečnostních přístrojových systémech (SIS). Elektronická diagnostika přístroje a doplňková diagnostika aplikace umožňují zvýšení spolehlivosti provozu, např. díky detekci zablokování plováčku způsobeného nečistotami nebo tlakovými rázy nebo indikaci kmitání plováčku způsobeného pulzujícím prouděním nebo nízkým tlakem.

Charakteristika výrobku

 • Snadná a levná instalace: může měřit a zobrazovat hodnoty i bez napájení
 • Unikátní modularita a použitelnost: mezní spínače, 2vodičový výstup 4…20 mA, počítadlo s displejem a pulzním výstupem, sběrnicové výstupy
 • Diagnostika přístroje a aplikace podle NE 107 s funkcí CFM (= spojité sledování plováčku), např. pro detekci jeho zablokování
 • Univerzální koncepce pro nebezpečné prostory: pevný závěr a jiskrová bezpečnost
 • Snímač z různých druhů korozivzdorné a legované oceli
 • Na přání kryt z korozivzdorné oceli pro agresivní okolní prostředí
 • Ochrana krytím IP66 a IP68 / NEMA4X a NEMA6, na přání IP69K
 • Maximální hodnoty rozsahu pro kapaliny: 10…120000 l/h / 5…32000 GPH
 • Maximální hodnoty rozsahu pro plyny: 0,7…2800 m3/h / 25…100000 SCFH
 • Měřicí rozpětí 10:1 (na přání 100:1)
 • Chyba měření: ±1,6% (nejistota)
 • Vhodný pro použití v Bezpečnostních přístrojových systémech (SIL 2)
 • Na přání hygienické provedení pro aplikace v potravinářství a farmacii

Typické aplikace

Chemický a jiný zpracovatelský průmysl

 • Aditiva (např. katalyzátory, tenzidy, emulgátory, inhibitory tvorby pěny)
 • Kyseliny, zásady, fosgen a další sloučeniny chloru, sloučeniny síry
 • Kondenzát a chladicí voda
 • Inertizace nádrží a nádob dusíkem
 • Sledování průtoku vzorků pro procesní analýzu
 • Sycení kapalin plynem

Těžba a přeprava ropy a plynu

 • Injektážní soupravy pro inhibitory koroze, tvorby kotelního kamene nebo hydrátů
 • Dusík, kouřové plyny apod.
 • Emulgátory

Strojírenství a výroba přístrojů (zařízení OEM)

 • Kontrola funkce ucpávek kompresorů
 • Chladiva a chladicí voda, maziva, přívod vzduchu
 • Ochrana čerpadel proti chodu naprázdno
 • Měření plynu a oleje pro průmyslové pece

Farmaceutický průmysl

 • Demineralizovaná voda, alkohol, rozpouštědla, inzulín apod.
 • Čisticí prostředky
 • Měření vzduchu v čistírnách

Potravinářský průmysl

 • Rostlinný olej, pitná voda, mléko, oxid uhličitý
 • Čisticí prostředky

Vodní hospodářství, čištění odpadních vod

 • Přidávání kyslíku do aktivačních nádrží
 • Vstřikování vzduchu pro snížení obsahu železa

Konvenční a jaderná energetika

 • Těžká voda, roztok kyseliny borité, tritium apod.
 • Hydrazin
 • Kyselina sírová
 • Fosforečnany, dusík, vodík, síra
 • Vysoce čistá voda, slaná voda apod.
 • Pára, vzduch, plyny, promývací voda apod.
 • Nafta, průtok topného oleje atd.

Varianty výrobku

Plováčkový průtokoměr H250 M40 — standardní provedení s přírubami
 • Icon/Logo Security Integrity Level 2 (SIL 2)

H250 M40 Standard

Plováčkový průtokoměr procesní měření kapalin a plynů

 • Modulární provedení elektroniky umožňující doplňování nebo výměnu modulů na místě
 • Globální schválení pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu pro nadnárodní zákazníky
 • V souladu s požadavky SIL
 • Přírubové, závitové, svěrné nebo navařovací připojení
H250 M40 Low Flow

H250 M40 Low Flow

Plováčkový průtokoměr pro malé průtoky

 • Unikátní provedení pro malé průtoky
 • Max. hodnoty rozsahu od 1,5 l/h (kapaliny) nebo 16 Nl/h (plyny)
 • Modulární provedení elektroniky umožňující doplňování nebo výměnu modulů na místě
 • Globální schválení pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu pro nadnárodní zákazníky
H250F M40

H250F M40

Plováčkový průtokoměr pro potravinářský průmysl

 • Hygienická konstrukce z korozivzdorné oceli bez mrtvých prostorů
 • Hygienická svěrná, závitová a přírubová připojení
 • Drsnost povrchu: Ra<0,8 (na přání 0,6)
 • Odolává procesům CIP a SIP až do +200°C / +392°F
H250C M40

H250C M40

Pro agresivní kyseliny a zásady

 • Části ve styku s médiem vyrobeny z PTFE nebo keramiky
 • Chyba měření: ±2,5% (podle VDI/VDE 3513, list 2)
 • Max. +250°C / +482°F (TFM /keramika)
 • Kapaliny do 60 m3/h / 15850 GPH
 • Plyny do 350 Nm3/h / 220 SCFH
Plováčkový průtokoměr H250 M40R — provedení pro náročné podmínky
 • Icon/Logo Security Integrity Level 2 (SIL 2)

H250 M40R

Plováčkový průtokoměr pro ropu a zemní plyn

 • Pro extrémní provozní podmínky až 900 barg / 13000 psig
 • Provedení pro velké zatížení, standardně z korozivzdorné oceli 1.4404 / 316L, vyhovující NACE MR0175 / MR0103; na přání podle NORSOK
 • Dodává se i z následujících materiálů: Hastelloy®, Monel®, Inconel®, 6Mo nebo titan
 • S ochranou typu jiskrová bezpečnost (Ex i) nebo pevný závěr (Ex d)
H250U M40

H250U M40

Plováčkový průtokoměr pro klesající potrubí

 • Unikátní provedení pro měření médií shora dolů
 • Chyba měření: ±2,5% (podle VDI/VDE 3513, list 2)
 • Max. +200°C (materiál pružiny Hastelloy®)
 • Do DN50 / 2”
H250H M40

H250H M40

Plováčkový průtokoměr pro vodorovná potrubí

 • Unikátní provedení pro měření médií proudících vodorovně
 • Chyba měření: ±2,5% (podle VDI/VDE 3513, list 2)
 • Max. +200°C (materiál pružiny Hastelloy®)
 • Do DN100 / 4”

Příklady aplikací

Odkazy