OPTISONIC 7300

Ultrazvukový průtokoměr pro měření zemního plynu, technických plynů a plynů v distribučních sítích

 • 2kanálový průtokoměr pro měření objemu plynů, nezávislý na vlastnostech média
 • Bez pravidelné údržby a tlakových ztrát, velký dynamický rozsah
 • Příruby: DN50…1000 / 2…40", max. PN450 / ASME Cl 2500; také navařovací připojení
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF
 • Ikona/Logo pro Integrovaný přepočítávač průtoku

OPTISONIC 7300 C — kompaktní provedení s přírubami

Ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 7300 C — kompaktní provedení s přírubami

OPTISONIC 7300 je univerzální 2kanálový ultrazvukový průtokoměr pro technické a topné plyny v rafineriích, chemickém a petrochemickém průmyslu. Je rovněž vhodný pro měření zemního plynu mimo obchodní styk, (stlačeného) vzduchu, směsného plynu a kouřových plynů (do +180°C / +356°F). OPTISONIC 7300 využívá princip měření rozdílu doby průchodu, jedná se o výkonný přístroj s velkým rozsahem pro měření průtoku (do DN600 / 24", měřicí rozpětí: 100:1). Patentované titanové senzory dokonale koncentrují signál, vyrovnávají kolísání měřených hodnot a nedochází u nich k přeslechu.

Naměřené hodnoty objemového průtoku lze přepočíst na normální podmínky pomocí vstupů ze snímačů tlaku a teploty, které je možno připojit přímo k přístroji. Od prvotní kalibrace ve výrobě přístroj trvale měří s přesností ±1% z měřené hodnoty. Pro OPTISONIC 7300 neplatí omezení týkající se turbinkových a dalších tradičních mechanických průtokoměrů pro plyny jako periodické rekalibrace, pravidelná údržba, tlakové ztráty a omezený rozsah průtoku. Průtokoměr je na přání dodáván s různými variantami digitální komunikace.

Charakteristika výrobku

 • Měření průtoku v obou směrech s velkým dynamickým rozsahem (měřicí rozpětí: 100:1)
 • Integrovaný přepočet objemu na normální podmínky (pomocí měření tlaku a teploty)
 • S proudovými vstupy pro externí snímače tlaku a teploty
 • Titanové senzory (jakost 29), schválené podle NACE, maximální odolnost vůči korozi
 • Měření do značné míry nezávisí na hustotě a složení plynu
 • Volný průřez měřicí trubice: bez pohybujících se částí, bez opotřebení, bez tlakové ztráty
 • Kompaktní nebo oddělené provedení na konzolu

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Řízení procesů a měření průtoku plynů a vzduchu

Těžba a přeprava ropy a plynu

 • Výroba, přeprava, skladování a distribuce zemního plynu
 • Podzemní skladovací zásobníky
 • Aplikace měření plynu mimo obchodní styk

Chemický, petrochemický a jiný zpracovatelský průmysl

 • Technické plyny, uhlovodíky
 • Spotřeba zemního plynu a stlačeného vzduchu, pomocné a servisní měření

Příklady aplikací