Konstruované primární prvky pro měření průtoku

Pro měření průtoku na principu tlakové diference

  • Měřicí úseky a normalizované prvky, např. dýzy, Venturiho trubice, klínové a kuželové průtokoměry (podle ISO 5167, ASME MFC-3M, ISO TR 15377 atd.)
  • Kalibrace navázanými standardy, vynikající dlouhodobá stabilita
  • Kompletně smontované a na míru vyrobené přístroje dle specifických potřeb aplikace
A collection of cone meters from KROHNE