Venturiho trubice

Primární prvek k měření průtoku kapalin, plynů a páry pomocí snímačů diferenčního tlaku s nejnižší trvalou tlakovou ztrátou

 • Obrobené nebo svařované provedení podle EN ISO 5167, ASME MFC3
 • Nejnižší trvalá tlaková ztráta ze všech prvků pro měření tlakové diference
 • Požadovány jen krátké přímé úseky před a za přístrojem
 • Od základních po vysokotlaké aplikace a speciální měření vlhkých plynů

Venturiho trubice

Primární prvek k měření průtoku kapalin, plynů a páry pomocí snímačů diferenčního tlaku s nejnižší trvalou tlakovou ztrátou

 • Obrobené nebo svařované provedení podle EN ISO 5167, ASME MFC3
 • Nejnižší trvalá tlaková ztráta ze všech prvků pro měření tlakové diference
 • Požadovány jen krátké přímé úseky před a za přístrojem
 • Od základních po vysokotlaké aplikace a speciální měření vlhkých plynů

Přehled

Venturiho trubice jsou primární prvky pro měření průtoku pomocí diferenčního tlaku (DP) s maximální účinností a přesností. Typický tvar Venturiho trubice s malými úhly kuželů umožňuje využití až 95% vytvořené tlakové ztráty. Volitelně obsahuje prstencové komory pro vyrovnání odchylky v rychlostním profilu. Díky nízkým nárokům na údržbu a dlouhé životnosti jsou celkové náklady na vlastnění Venturiho trubice nízké. Rovněž dodáváme speciální Venturiho trubice, které umožňují přímé měření doplňkových provozních parametrů, např. vlhkosti páry.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Obvyklá nejistota bez kalibrace do ±1,5%
 • Volitelná kalibrace vodou při provozní hodnotě Reynoldsova čísla pro nejistotu max. ±0,2%
 • Běžná tlaková ztráta max. 5% z naměřeného diferenčního tlaku
 • Vyžaduje malé přímé úseky před a za měřidlem
 • Vhodná zejména pro potrubí velkých světlosti a nízký provozní tlak
 • S navařovacím připojením nebo přírubami
 • Volitelně s prstencovými komorami a zdvojenými odběry tlaku
 • Světlost: standardně 2…48" (50…1200 mm), větší světlosti na požádání
 • Minimální nároky na údržbu a dlouhá životnost, nízké náklady na vlastnění

Související výrobky

Venturiho průtokoměr

Průtokoměr na principu tlakové diference pro velkou přesnost a dlouhodobou stabilitu

 • Pro přejímací zkoušky, fakturaci, referenční měření páry, napájecí vody, uhlovodíků atd.
 • Obráběné nebo svařované a vnitřně obráběné provedení podle EN ISO 5167 a ASME MFC-3M; nízká trvalá tlaková ztráta
 • Možnost výroby až do světlosti 48"; kalibrace ve výrobě i pro aplikace s vysokými Reynoldsovými čísly
 • Kompletní dodávky z jednoho zdroje, včetně inženýrských služeb, dokumentace, testování, kalibrace, ventilů, Venturiho měřidla, přístrojového vybavení atd.

OPTIBAR DP 3050

Snímač diferenčního tlaku pro základní aplikace při měření průtoku, výšky hladiny a tlakové diference

 • Nejkompaktnější konstrukce v dané třídě
 • Měřicí rozsahy: 100 mbar…16 bar; absolutní tlak: až 160 bar
 • Referenční přesnost ± 0,1%
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA/HART®7

OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®
e-mail
Kontakt