Venturiho průtokoměr

Průtokoměr na principu tlakové diference pro velkou přesnost a dlouhodobou stabilitu

 • Pro přejímací zkoušky, fakturaci, referenční měření páry, napájecí vody, uhlovodíků atd.
 • Obráběné nebo svařované a vnitřně obráběné provedení podle EN ISO 5167 a ASME MFC-3M; nízká trvalá tlaková ztráta
 • Možnost výroby až do světlosti 48"; kalibrace ve výrobě i pro aplikace s vysokými Reynoldsovými čísly
 • Kompletní dodávky z jednoho zdroje, včetně inženýrských služeb, dokumentace, testování, kalibrace, ventilů, Venturiho měřidla, přístrojového vybavení atd.

Venturiho průtokoměr

Průtokoměr na principu tlakové diference pro velkou přesnost a dlouhodobou stabilitu

 • Pro přejímací zkoušky, fakturaci, referenční měření páry, napájecí vody, uhlovodíků atd.
 • Obráběné nebo svařované a vnitřně obráběné provedení podle EN ISO 5167 a ASME MFC-3M; nízká trvalá tlaková ztráta
 • Možnost výroby až do světlosti 48"; kalibrace ve výrobě i pro aplikace s vysokými Reynoldsovými čísly
 • Kompletní dodávky z jednoho zdroje, včetně inženýrských služeb, dokumentace, testování, kalibrace, ventilů, Venturiho měřidla, přístrojového vybavení atd.

Přehled

Venturiho průtokoměr je založen na klasické Venturiho trubici, což je konstruovaný primární prvek pro nejúčinnější a nejpřesnější měření průtoku na principu tlakové diference (DP). Díky své konstrukci má vynikající odolnost proti opotřebení a nevyžaduje žádnou údržbu. Životnost Venturiho trubice je obvykle stejná jako životnost celého zařízení. Proto je často ideální volbou pro měření přívodu páry v elektrárnách, pro měření průtoku vlhkého plynu při těžbě zemního plynu nebo při vstřikování CO2, pro měření průtoku uhlovodíků a zkapalněného zemního plynu, a také pro procesy přeměny plynu na kapalinu a v rafinériích. Firma KROHNE nabízí kompletní sestavu průtokoměru s Venturiho trubicí, snímačem tlakové diference, ventily, příslušenstvím, inženýrskými službami, testováním a dokumentací z jediného zdroje.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Sestava pro měření průtoku pro náročné požadavky na přesnost a dlouhodobou stabilitu
 • Potřebné jsou jen krátké přímé úseky potrubí před/za měřidlem
 • Nízká trvalá tlaková ztráta
 • Plně obrobená nebo svařovaná/obrobená konstrukce pro vynikající jakost povrchu a parametry průtoku
 • Možnost výroby a kalibrace až do světlosti 48"
 • Možnost speciální 20bodové kalibrace při vysokých Reynoldsových číslech (např. podle ASME PTC)
 • K dispozici jsou speciální verze pro přejímací zkoušky, vlhký plyn, geotermální páru, CO2, uhlovodíky a další
 • Snížení nákladů na projektování, uvedení do provozu a instalaci
 • Snížení nákladů na vlastnictví díky moderním snímačům tlaku OPTIBAR DP s 3D linearizací, které snižují nároky na rekalibrace na místě
 • Kompletní měření průtoku s Venturiho trubicí, snímačem tlakové diference, přepočítávačem průtoku, ventily, příslušenstvím, technickou podporou, zkouškami a dokumentací z jednoho zdroje
 • Možnost redundantního provozu (1oo2, 2oo3)
 • Varianty komunikace: HART®7, Foundation fieldbus a Profibus-PA
 • Verze s certifikací SIL 2/3
 • Schválení Ex ia, Ex d
 • Mezinárodní reference s renomovanými kontraktory

Související výrobky

OPTICHECK Pressure Mobile

Mobilní aplikace pro snímače tlaku

 • Funguje pro varianty OPTIBAR PM 5060, OPTIBAR PC 5060 a OPTIBAR DP 7060 s komunikací Bluetooth a displejem s tlačítky
 • Bezdrátové uvedení do provozu, ověření a kontrola i na špatně přístupných místech
 • Nastavení parametrů obdobné jako s PACTware DTM vč. dálkové aktivace režimu SIL
 • Volně ke stažení pro iOS a Android

OPTIBAR FC 1000

Přepočítávač průtoku pro kapaliny, páru a plyny

 • Efektivní stanovení průtoku a množství energie s objemovými nebo hmotnostními průtokoměry nebo na principu tlakové diference
 • Kompaktní design, rychlé a snadné ovládání pomocí dotykového TFT displeje
 • Umožňuje provoz s rozděleným rozsahem se dvěma snímači tlaku pro zlepšení dynamiky měření
 • Komunikace HART se všemi běžnými snímači diferenčního tlaku pro přenos naměřených dat beze ztrát a možnost automatického nastavení nulového bodu

OPTIBAR PM 3050

Snímač tlaku pro běžné aplikace měření tlaku a výšky hladiny

 • Kompaktní snímač se zapuštěnou nebo čelní kovovou membránou, na přání s modulem displeje
 • 0,1…100 bar / 1,45…1450 psi
 • Závit: G½, ½ NPT (vnitřní, vnější)
 • 2vodičový 4…20 mA/HART®

OPTIBAR DP 3050

Snímač diferenčního tlaku pro základní aplikace při měření průtoku, výšky hladiny a tlakové diference

 • Nejkompaktnější konstrukce v dané třídě
 • Měřicí rozsahy: 100 mbar…16 bar; absolutní tlak: až 160 bar
 • Referenční přesnost ± 0,1%
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA/HART®7

OPTIBAR PC 5060

Snímač tlaku pro náročné aplikace měření tlaku a výšky hladiny

 • Robustní provedení s keramickou membránou odolnou vůči abrazi a korozi
 • 25 mbar…100 bar; max. +150°C
 • Různé typy závitových, přírubových, hygienických a dalších provozních připojení
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA, HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

OPTIBAR PM 5060

Snímač tlaku pro procesní aplikace měření tlaku a výšky hladiny

 • Robustní provedení s celosvařovanou kovovou membránou, vhodný i pro velká měřicí rozpětí a hygienické aplikace
 • 100 mbar…1000 bar
 • Různé typy závitových, přírubových, hygienických a dalších provozních připojení
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

Venturiho trubice

Primární prvek k měření průtoku kapalin, plynů a páry pomocí snímačů diferenčního tlaku s nejnižší trvalou tlakovou ztrátou

 • Obrobené nebo svařované provedení podle EN ISO 5167, ASME MFC3
 • Nejnižší trvalá tlaková ztráta ze všech prvků pro měření tlakové diference
 • Požadovány jen krátké přímé úseky před a za přístrojem
 • Od základních po vysokotlaké aplikace a speciální měření vlhkých plynů

OPTITEMP TCA-T30

Termoelektrický snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky

 • Přivařovací připojení
 • Jednodílná kuželová jímka, odpovídající typu 4 podle DIN
 • -40…+600°C / +1100°F

OPTITEMP TCA-TF31

Termoelektrický snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky

 • Přírubové připojení
 • Jednodílná kuželová jímka, odpovídající typu 4F podle DIN
 • -40…+600°C / +1100°F

OPTITEMP TCA-TF56

Termoelektrický snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky

 • Přírubové připojení
 • Jednodílná kuželová jímka, odpovídající požadavkům ASME
 • -40…+600°C / +1100°F
e-mail
Kontakt