Průměrující rychlostní sonda

Průtokoměr na principu tlakové diference pro měření kapalin, plynů a páry, pro vysoké teploty a plyny s obsahem prachu

 • Rychlá a snadná instalace bez velkých úprav, impulzních potrubí a podpěr; nejlepší varianta pro dodatečné doplnění měření
 • -200...+1150°C / -328...2102°F; max. 320 bar / 4641,2 psi (tlak v potrubí)
 • Pro světlosti potrubí DN50...2000 / 2...80" (větší na vyžádání)
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA

Průměrující rychlostní sonda

Průtokoměr na principu tlakové diference pro měření kapalin, plynů a páry, pro vysoké teploty a plyny s obsahem prachu

 • Rychlá a snadná instalace bez velkých úprav, impulzních potrubí a podpěr; nejlepší varianta pro dodatečné doplnění měření
 • -200...+1150°C / -328...2102°F; max. 320 bar / 4641,2 psi (tlak v potrubí)
 • Pro světlosti potrubí DN50...2000 / 2...80" (větší na vyžádání)
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA

Přehled

Průtokoměr s průměrující rychlostní sondou má nejmenší nároky na instalaci ze všech průtokoměrů na principu tlakové diference. Je cenově přístupný a vhodný pro řadu různých aplikací. Díky nízké trvalé tlakové ztrátě a možnosti měření v obou směrech je vhodný zejména pro vodu, mořskou vodu, kondenzát, chladicí vodu, surovou ropu, sytou a přehřátou páru, dusík, topné plyny, větrací vzduch a mnoho dalších kapalin a plynů. Lze jej použít i pro plyny s obsahem prachu a při vysokých teplotách. Průtokoměr firmy KROHNE s průměrující rychlostní sondou umožňuje měření v potrubích a kanálech velkých světlostí s kruhovým nebo obdélníkovým průřezem. Vyžaduje pouze krátké přímé úseky před/za měřidlem (7D/3D). Díky malému zúžení profilu vytváří pouze minimální trvalou tlakovou ztrátu.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Rychlá a snadná instalace bez dalších úprav, impulzních potrubí a podpěr umožňuje dodatečné vybavení měřicího místa
 • Průměrovaný rychlostní profil pro nejkratší přímé úseky na vstupu/výstupu
 • Symetrická konstrukce umožňuje obousměrné měření průtoku
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví díky nižším nákladům na projektování, uvedení do provozu a instalaci
 • Snížení frekvence rekalibrací na místě díky moderním snímačům tlaku OPTIBAR DP s 3D linearizací
 • Kompletní měření průtoku s rychlostní sondou, ventilovou soupravou a snímačem tlakové diference z jednoho zdroje
 • Varianty komunikace: HART®7, Foundation fieldbus a Profibus-PA
 • Verze s certifikací SIL 2/3
 • Schválení Ex ia, Ex d
 • K dispozici jsou redundantní verze a varianty s kompenzací tlaku a teploty

Související výrobky

OPTICHECK Pressure Mobile

Mobilní aplikace pro snímače tlaku

 • Funguje pro varianty OPTIBAR PM 5060, OPTIBAR PC 5060 a OPTIBAR DP 7060 s komunikací Bluetooth a displejem s tlačítky
 • Bezdrátové uvedení do provozu, ověření a kontrola i na špatně přístupných místech
 • Nastavení parametrů obdobné jako s PACTware DTM vč. dálkové aktivace režimu SIL
 • Volně ke stažení pro iOS a Android

OPTIBAR FC 1000

Přepočítávač průtoku pro kapaliny, páru a plyny

 • Efektivní stanovení průtoku a množství energie s objemovými nebo hmotnostními průtokoměry nebo na principu tlakové diference
 • Kompaktní design, rychlé a snadné ovládání pomocí dotykového TFT displeje
 • Umožňuje provoz s rozděleným rozsahem se dvěma snímači tlaku pro zlepšení dynamiky měření
 • Komunikace HART se všemi běžnými snímači diferenčního tlaku pro přenos naměřených dat beze ztrát a možnost automatického nastavení nulového bodu

OPTIBAR DP 3050

Snímač diferenčního tlaku pro základní aplikace při měření průtoku, výšky hladiny a tlakové diference

 • Nejkompaktnější konstrukce v dané třídě
 • Měřicí rozsahy: 100 mbar…16 bar; absolutní tlak: až 160 bar
 • Referenční přesnost ± 0,1%
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA/HART®7

OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

OPTIBAR PT 2000

Průměrující rychlostní sonda s několika odběrovými štěrbinami

 • Nízká tlaková ztráta; od standardního po speciálně upravené provedení
 • Měření od kryogenních po vysoké teploty (-200…+1000°C); max. 160 bar
 • Pro potrubí o světlostech DN50…2000 / 2…80" (větší na požádání)
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
e-mail
Kontakt