Měření výšky hladiny

Hladinoměry, spínače, stavoznaky a příslušenství pro měření výšky hladiny

  • Pro spojité měření výšky hladiny a rozhraní nebo signalizaci mezní hladiny
  • Kontaktní nebo bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, kaší, granulátů, plášků a dalších sypkých materiálů
  • Pro standardní i obtížné aplikace s náročnými požadavky, nebezpečné prostory a aplikace s funkční bezpečností (SIL)
OPTIWAVE fmcw radar level transmitter peek lens