Výroba čokolády v potravinářském & nápojovém průmyslu

  • Přesná kontrola procesů pro dosažení stabilní vysoké kvality při výrobě čokolády podle receptur
  • Měření výšky hladiny v nádrži, teploty, tlaku a průtoku s obsahem zachyceného plynu až 100%
  • Všechny přístroje mají certifikaci EHEDG a 3-A a splňují požadavky FDA a nařízení EC 1935 / 2004

Čokoláda se vyrábí z kakaových bobů. Ve zpracujícím závodě se boby nejprve čistí a pak oddělují od slupek. Kakaové boby se při dalším zpracování praží a pak se ve speciálních mlýncích drtí a melou, dokud se nevytvoří kakaové máslo. V následujícím kroku se kakaové máslo míchá s dalšími ingrediencemi podle příslušné receptury. Malé částečky kakaa a cukru se v kakaové hmotě rozmělňují pomocí ocelových válců. Při "konšování", které trvá několik hodin, se čokoládová hmota hněte a míchá, a tedy "provzdušňuje", aby se odstranila hořko-kyselá chuť. Kvůli dosažení lákavého vzhledu se pak čokoláda temperuje, tedy zahřívá, chladí a znovu zahřívá: díky tomu získá lesklý, matný nebo třpytivý povrch a větší odolnost proti rozlámání. Nakonec se čokoláda odlije do různých forem, aby získala požadovaný tvar, a zabalí. Pro zajištění stabilní vysoké kvality vyrobené čokolády je naprosto nezbytné velmi přesné sledování a řízení všech jednotlivých fází výroby.

Firma KROHNE nabízí přístroje přesně přizpůsobené těmto úkonům. Rychlé, robustní a mimořádně přesné snímače teploty zajišťují bezchybné výsledky pro náročné i jednoduché hygienické aplikace. Coriolisovy hmotnostní průtokoměry nabízejí stabilní přesnosti a hygienickou konstrukci. Technologie EGM™ (Entrained Gas Management) firmy KROHNE umožňuje průtokoměru pokračovat v měření při proměnlivém obsahu plynu a komplexních podmínkách proudění. Radarové hladinoměry na principu FMCW s širokým sortimentem hygienických provozních připojení umožňují spojité, spolehlivé a bezkontaktní měření i v procesech za vysokých teplot. Kapacitní hladinové spínače s krátkou zásuvnou délkou pracují bez ohledu na výskyt pěny, kondenzátu nebo usazenin na snímací části. Všechny přístroje mají certifikaci EHEDG a 3-A a splňují požadavky FDA a nařízení EC 1935 / 2004.

Globální průmyslová divize KROHNE Food & Beverage

Naše globální průmyslová divize se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v potravinářském a nápojovém průmyslu. Instrumentaci pro toto odvětví dodáváme již více než 20 let, a za tu dobu jsme získali dostatek zkušeností a aplikačního know-how, které implementujeme při výrobě měřicích přístrojů a řešení. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletní uživatelské systémy a od konzultací v průběhu projektové fáze až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

KROHNE Food & Beverage

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt