Ropný a plynárenský průmysl

Od ústí vrtu po rafinerii

V dnešní náročné době jsou optimalizace procesů a efektivní provoz pro ropný a plynárenský průmysl ještě důležitější než dříve. Firma KROHNE tyto zvýšené nároky chápe a snaží se zákazníkům usnadnit dosažení maximální efektivnosti výrobních procesů prostřednictvím svých měřicích přístrojů, systémů a služeb.

Offshore oil rig from distance on water level with a ship in the background

Firma KROHNE se zabývá vývojem a výrobou přístrojů pro všechny sektory ropného & plynárenského průmyslu již velmi dlouhou dobu. Od měření v zásobnících a v ústí vrtů, kde se používají zejména komplety pro měření vícefázových médií a vlhkých plynů, až po aplikace při výrobě rafinovaných produktů a pohonných hmot nebo cenově přístupné měření páry a technických plynů v rafinerii.

Výrobky pro ropný a plynárenský průmysl

Výběr z našeho portfolia výrobků:

Řešení pro ropný a plynárenský průmysl

Výběr z našeho portfolia řešení:

Služby pro ropný a plynárenský průmysl

Specialisté firmy KROHNE by se měli účastnit projektu již od přípravné fáze (FEED). Díky svým zkušenostem a průpravě v ropném & plynárenském průmyslu a podrobné znalosti výrobků a řešení firmy KROHNE mohou zákazníkovi pomoci snížit rizika, nejistoty a náklady již v úvodních fázích projektu. Ve fázi zhotovení nabízí firma KROHNE podporu při výpočtech nejistoty měření a při metrologické akreditaci zařízení pro měření v obchodním styku místními orgány.

Při spouštění a uvedení do provozu pak mohou být pracovníci firmy KROHNE přítomni na místě jako technická podpora. Pro zařízení v provozu je možno objednat pravidelné kontroly, ověření a poskytování servisu. Pro zaměstnance uživatele je pak možno objednat semináře a školení zabývající se různými tématy, například funkční bezpečností SIL, měřením v obchodním styku, požadavky na kalibrace a podobně.

  • Odborné konzultace ve fázi projektování
  • Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě
  • Dohody o provádění servisu
  • Periodické inspekce a ověřování
  • Interní semináře a kurzy týkající se měření průtoku (v obchodním styku)
  • Metrologické akreditace podle místních předpisů
  • Výpočty nejistoty měření podle GUM
  • Analýza instrumentace a návrh potrubních rozvodů na základě fluidní dynamiky (CFD)

Příklady aplikací z ropného a plynárenského průmyslu

Procesy

Prozkoumejte naše dílčí průmyslové procesy a naše doporučené výrobky, řešení a služby:

Globální průmyslová divize KROHNE Oil & Gas

Naše globální průmyslová divize Oil & Gas (Ropa & plyn) se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v ropném & plynárenském průmyslu. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletně navržené a vyrobené měřicí systémy a od konzultací v projektové fázi až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

Global Industry Division Logo KROHNE Oil & Gas

KROHNE Oil & Gas

Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Germany

Email: oilandgas@krohne.com