Ropný a plynárenský průmysl

Od ústí vrtu po rafinerii

V dnešní náročné době jsou optimalizace procesů a efektivní provoz pro ropný a plynárenský průmysl ještě důležitější než dříve. Firma KROHNE tyto zvýšené nároky chápe a snaží se zákazníkům usnadnit dosažení maximální efektivnosti výrobních procesů prostřednictvím svých měřicích přístrojů, systémů a služeb.

Offshore oil rig from distance on water level with a ship in the background

Firma KROHNE se zabývá vývojem a výrobou přístrojů pro všechny sektory ropného & plynárenského průmyslu již velmi dlouhou dobu. Od měření v zásobnících a v ústí vrtů, kde se používají zejména komplety pro měření vícefázových médií a vlhkých plynů, až po aplikace při výrobě rafinovaných produktů a pohonných hmot nebo cenově přístupné měření páry a technických plynů v rafinerii.

Výrobky pro ropný a plynárenský průmysl

Výběr z našeho portfolia výrobků:

Řešení pro ropný a plynárenský průmysl

Výběr z našeho portfolia řešení:

Služby pro ropný a plynárenský průmysl

Specialisté firmy KROHNE by se měli účastnit projektu již od přípravné fáze (FEED). Díky svým zkušenostem a průpravě v ropném & plynárenském průmyslu a podrobné znalosti výrobků a řešení firmy KROHNE mohou zákazníkovi pomoci snížit rizika, nejistoty a náklady již v úvodních fázích projektu. Ve fázi zhotovení nabízí firma KROHNE podporu při výpočtech nejistoty měření a při metrologické akreditaci zařízení pro měření v obchodním styku místními orgány.

Při spouštění a uvedení do provozu pak mohou být pracovníci firmy KROHNE přítomni na místě jako technická podpora. Pro zařízení v provozu je možno objednat pravidelné kontroly, ověření a poskytování servisu. Pro zaměstnance uživatele je pak možno objednat semináře a školení zabývající se různými tématy, například funkční bezpečností SIL, měřením v obchodním styku, požadavky na kalibrace a podobně.

  • Odborné konzultace ve fázi projektování
  • Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě
  • Dohody o provádění servisu
  • Periodické inspekce a ověřování
  • Interní semináře a kurzy týkající se měření průtoku (v obchodním styku)
  • Metrologické akreditace podle místních předpisů
  • Výpočty nejistoty měření podle GUM
  • Analýza instrumentace a návrh potrubních rozvodů na základě fluidní dynamiky (CFD)

Příklady aplikací z ropného a plynárenského průmyslu

Procesy

Prozkoumejte naše dílčí průmyslové procesy a naše doporučené výrobky, řešení a služby:

Globální průmyslová divize KROHNE Oil & Gas

Naše globální průmyslová divize Marine se sídlem v norském Breviku má na starosti všechny aktivity KROHNE Group týkající se námořního průmyslu. To zahrnuje prodej a marketing, návrhy a konstrukci zařízení, výzkum a vývoj, záruční a pozáruční servis a náhradní díly. Náš zkušený tým stále drží krok s nejnovějšími technologiemi, legislativou a požadavky na instalace na lodích.

Námořní průmysl představuje globální trh bez hranic. Po více než 60leté přítomnosti v námořním obchodě už pracovníci KROHNE Marine dobře vědí, jak dodávat kvalitní výrobky pro náročné rejdaře a loděnice po celém světě. Exkluzivní síť obchodních a servisních zastoupení zajišťuje přítomnost KROHNE Marine ve všech důležitých centrech námořního průmyslu a stavby lodí.

Stále větší počet správních středisek přístavů, vlád a námořních předpisů vyžaduje certifikaci podle ISO 14001 nebo obdobné normy. Přestože nejde o oficiální požadavky, majitele lodí a partnery zajímá, jak pečujeme o životní prostředí. Provozovatelé lodí rádi ukazují svým zákazníkům, komunitě a akcionářům, jak se zaměřují na vysledovatelné, udržitelné a perspektivní technologie a spolehlivé partnery.

Proto s radostí oznamujeme, že společnost KROHNE Marine Norsko je certifikována jak podle ISO 9001, tak podle ISO 14001. Tato certifikace představuje jasný signál, že firma KROHNE plní své závazky vůči životnímu prostředí a požadavky environmentální strategie.

Global Industry Division Logo KROHNE Oil & Gas

KROHNE Oil & Gas

Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Germany

Email: oilandgas@krohne.com