Střední segment - přeprava a skladování - potřebuje radarové hladinoměry pro měření v zásobnících a hladinové spínače na ochranu proti přeplnění. V produktovodech se používají průtokoměry a snímače teploty a tlaku pro řízení procesů, detekci netěsností a měření v obchodním styku. Při plnění tankerů a cisteren se obvykle jedná o měření v obchodním styku, jelikož se mění majitel produktu.

Při řízení procesů se obvykle umístí jeden přístroj přímo do potrubí nebo nádrže. Instrumentace pro obchodní měření se často montuje do rámů a používají se schválené konfigurace prvků, ve kterých se pro ověření měřicího přístroje používá etalon nebo kalibrátor.

Firma KROHNE je osvědčeným dodavatelem měřicích přístrojů a kompletních systémů pro obchodní měření v ropném a plynárenském průmyslu. Pro produktovody nabízí firma KROHNE nejmodernější systém pro detekci netěsností, který může být dodán na klíč spolu s potřebnými přístroji, nebo může využívat stávající instrumentaci při instalaci do již fungujícího produktovodu.

Globální průmyslová divize KROHNE Oil & Gas

Naše globální průmyslová divize Oil & Gas (Ropa & plyn) se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v ropném & plynárenském průmyslu. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletně navržené a vyrobené měřicí systémy a od konzultací v projektové fázi až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

KROHNE Oil & Gas

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt