Měření v ložisku v ropném a plynárenském průmyslu

Optimalizace produkce vrtu pomocí měření průtoku

Z vrtu vychází vícefázová směs obsahující ropu, vodu, plyn a stopová množství dalších příměsí, například sedimentů. V závislosti na geografickém umístění vrtu může být hlavní součástí vytěžené směsi plyn nebo kapalina. Směs může obsahovat vysoký podíl vody, někdy až ~97%, než přestane být těžba z daného vrtu ekonomická.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení výkonu vrtu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesu
 • Stanovení celkového množství vytěžené vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení výkonu vrtu
 • Plyn může obsahovat vodu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení výkonu vrtu
 • Občasné přerušení průtoku a výskyt bublin plynu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení výkonu vrtu
 • Změna složení v průběhu životnosti vrtu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Těžební zkouška spojených vrtů
 • Regulace průtoku plynu pro zvýšení výtěžnosti ropného ložiska
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření ropy přiváděné do skladovacích nádrží nebo ropovodu
 • Vysoká přesnost měření pro správnou regulaci
 • Měření v obchodním styku při změně vlastníka
Požadavky na toto měřicí místo
 • Rychlé zjištění netěsností a vad ucpávek chrání kompresor před poškozením
 • Zobrazení průtoku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v odplyňovači
Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v separátoru
 • Proměnlivé výšky hladiny ropy a vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč

Aplikace

Advanced flow measurement on mobile test separators
Application Note | Oil & Gas
 • Increased well testing performance using ultrasonic and Coriolis flowmeters
 • Accurate and reliable data on gas, oil and water flow rates
 • Enhanced diagnostics for information on liquid carry-over and gas carry-under
 • Replacement of orifice meters: maintenance-free flow measurement over a wide dynamic range
Zobrazit tento článek
e-mail
Kontakt