Plnění autocisteren v ropném a plynárenském průmyslu

Úvaha o schválené soupravě pro plnění

Pokud ke skladišti ropy nevede ropovod, používají se k přepravě produktů automobilové a železniční cisterny a lodě. Pro přepravu rafinovaných produktů na místo určení (např. k čerpací stanici) se obvykle používají autocisterny.. Plnicí systém pro nákladní automobily se používá k přemístění rafinovaných produktů do autocisterny. Při plnění cisterny se používají dvě hadice, jedna pro přívod kapalného média do cisterny a druhá pro odvádění výparů, které se uvolňují z cisterny při jejím plnění kapalinou.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Riziko přeplnění nebo chodu naprázdno
 • Zajištění plynulých dodávek ropy nebo rafinovaných produktů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení skladiště ropy
 • Inventarizační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Zajištění nevýbušné atmosféry
 • Malé průtoky, většinou při nízkém tlaku
 • Kontrola minimálního průchodu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana ložisek čerpadla před poškozením
 • Zobrazení průtoku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká přesnost měření ropy a rafinovaných produktů
 • Požadováno schválení pro měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompletní certifikace podle národních a mezinárodních metrologických požadavků
 • Nejnižší možná nejistota měření
 • Vysoká spolehlivost a minimální údržba
e-mail
Kontakt