Modulární rozvaděče pro regulaci průtoku a přenos dat

Základní regulace průtoku

 • Cenově přístupné modulární řešení regulace
 • Na základě přepočítávače průtoku SUMMIT 8800
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu
Show related services

Modulární rozvaděče pro regulaci průtoku a přenos dat

Základní regulace průtoku

 • Cenově přístupné modulární řešení regulace
 • Na základě přepočítávače průtoku SUMMIT 8800
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu
Show related services

Přehled

Vysokotlaké rozvody zemního plynu mají stovky předávacích míst, kde dochází ke změně majitele plynu, například při dodávkách průmyslovým velkoodběratelům nebo provozovatelům městských plynárenských sítí. Na těchto předávacích místech je pak nutno přesně měřit množství, a někdy i parametry zemního plynu. Firma KROHNE nabízí modulární řídicí systémy pro řízení tohoto typu měření a přenos dat do centrálního místa, přičemž je zaručena vysoká přesnost měření v obchodním styku a zabezpečená komunikace při přenosu dat.

Modulární rozvaděče firmy KROHNE pro regulaci průtoku a přenos dat obsahují přepočítávač průtoku SUMMIT 8800. Díky kvalitnímu barevnému dotykovému displeji přepočítávače SUMMIT 8800 je ovládání řídicího systému měření snadné a intuitivní, jak přímo na místě, tak z velínu. Vzhledem k modulární koncepci je možno z jednoho rozvaděče a přepočítávače průtoku ovládat až šest měřených potrubí. Rozvaděč je vhodný i pro umístění libovolné instrumentace jiných dodavatelů.

Firma KROHNE má odborné znalosti a zkušenosti pro celý proces návrhu a výroby, počínaje základním návrhem funkce a parametrů, přes podrobnou specifikaci, výrobu a zkoušky, až po uvedení do provozu. Po instalaci zařízení může zákazník kdykoliv požádat o podporu místní pobočku, kterých má firma KROHNE po celém světě více než 100.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Vlastní vývoj, výroba a zkoušení ve firmě KROHNE
 • Rozvaděče pro měření se dodávají plně zapojené, nastavené a vyzkoušené
 • Přizpůsobené potřebám zákazníka s instrumentací požadovaných značek
 • Zkušenosti s národními metrologickými požadavky při schvalování stanovených měřidel
Související výrobky
SUMMIT 8800
Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku
 • Cenově přístupné řešení díky modulárnímu provedení softwaru i hardwaru
 • Barevný grafický dotykový displej pro mimořádně přehledné zobrazení
 • Snadné a efektivní ovládání a přístup uživatele
 • Automatická diagnostika (Automatic Performance Monitoring) prodlužuje intervaly mezi rekalibracemi
Související řešení
Komplety pro měření ropy a rafinovaných produktů v obchodním styku
Řešení pro měření kapalin
 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Zahrnuje soupravy pro měření průtoku v rámech, regulaci průtoku, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové systémy, řídicí a validační software
Komplety pro měření plynů v obchodním styku
Řešení pro měření zemního plynu
 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software
Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku
Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn
 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software
SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software
Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví
 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP
Software pro správu analyzátorů CalSys
Řešení pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS)
 • Efektivní sledování výkonu přístrojů pro měření kvality (QMI)
 • Automatizovaná validace analyzátorů, statistické řízení procesů a zvýšení dostupnosti analyzátorů pro klíčové procesy
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Všestranná dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému
e-mail
Kontakt