Plnění a čerpání paliva v ropném a plynárenském průmyslu

Kontrola plnění a čerpání paliva

Zatímco se velkokapacitní zařízení na zkapalňování zemního plynu (LNG) stavějí již od roku 1970, nejnovějším trendem je stavba stanic s menší kapacitou. Menší zkapalňovací stanice umožňují tankování LNG jako paliva pro nákladní automobily a lodě, mimo jiné kvůli snížení emisí v souladu s novou legislativou. Stále více zkapalňovacích stanic zemního plynu je doplňováno o infrastrukturu potřebnou k plnění autocisteren a menších lodí, které pak zásobují speciální čerpací nebo plnicí stanice. Také jsou vyvíjeny menší lodě pro zásobování zkapalněným zemním plynem, aby větší lodě mohly doplňovat LNG při nakládání nebo vykládání.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Kryogenní teploty (<-162°C)
 • Riziko přeplnění nebo chodu naprázdno
 • Inventarizační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nutnost certifikace pro měření v obchodním styku
 • Přehledné programování a snadné ovládání
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kryogenní teploty (<162°C)
 • Nutnost certifikace pro měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kryogenní teploty (<162°C)
 • Riziko přeplnění nebo chodu naprázdno
 • Inventarizační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot

Aplikace

Fakturační měření zkapalněného zemního plynu při plnění a vyprazdňování
Záznam o aplikaci | Ropa & zemní plyn
 • Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro výdejní systém paliva při kryogenních teplotách
 • Spojité měření a zobrazení průtoku 2fázového média, pokud dochází k odpařování plynu
 • Zlepšení regulace procesu plnění, doby ochlazování a jakosti výrobku
Zobrazit tento článek
e-mail
Kontakt