Skladování a přeprava v ropném a plynárenském průmyslu

Měření přepravovaného kryogenního zemního plynu

Tankery obvykle přepravují zkapalněný zemní plyn na velké vzdálenosti. Tankery na zkapalněný zemní plyn nemají aktivní chlazení, což znamená, že plyn se uvnitř nádrží odpařuje. Kapalina tedy má konstantní teplotu, stejně jako např. hrnec s vařící vodou. Plyn, který se odpařil v důsledku varu, se používá jako palivo pro lodní motory. To znamená, že při příjezdu je objem zkapalněného zemního plynu o trochu menší než při plnění lodi. Jelikož se lehčí složky s nižší výhřevností odpařují snadněji než těžší a výhřevnější podíly, znamená to, že se mírně zvýšila výhřevnost zkapalněného zemního plynu.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Kryogenní teploty (<-162°C)
 • Požadována vysoká přesnost pro zamezení ztrátám
 • Vysoká přesnost a schválení pro měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kryogenní teploty (<-162°C)
 • Riziko přeplnění nebo chodu naprázdno
 • Inventarizační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
e-mail
Kontakt