Sušení, filtrace a zkapalňování v ropném a plynárenském průmyslu

Měření vlastností a složení při zkapalňování

Čistý a suchý zemní plyn, často pocházející z různých vrtů, je plynovodem dopraven do zkapalňovací stanice. Pokud se mění majitel plynu, používá se pro stanovení přesného množství a jakosti zemního plynu měřicí systém schválený pro měření v obchodním styku. Po příchodu do zkapalňovací stanice je zemní plyn znovu vysušen, odstraní se z něj nežádoucí příměsi jako rtuť, H2S a CO2, a pak je následně postupně ochlazen za teplotu zkapalnění, což je přibližně -162°C. Zkapalňovací stanice může mít několik souběžných zkapalňovacích zařízení (zvaných zkapalňovací linky).

Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi přesné měření zemního plynu
 • Diagnostika potřebná pro dosažení požadované přesnosti měření
 • Měření v obchodním styku při změně vlastníka
Požadavky na toto měřicí místo
 • Přesné měření výšky hladiny pro optimální řízení procesu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření průtoku čistého a suchého plynu pro optimalizaci procesu
 • Spojité měření přiváděného plynu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká přesnost měření pro optimální postup ochlazování
 • Spojité měření pro optimální řízení procesu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká přesnost měření drahého produktu
 • Spojité měření pro optimální řízení procesu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření výšky hladiny na ochranu proti přeplnění
 • Inventarizační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola těsnosti a mazání ucpávek
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kryogenní teploty (<-162°C)
 • Riziko přeplnění nebo chodu naprázdno
 • Inventarizační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kryogenní teploty (<-162°C)
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč
e-mail
Kontakt