Kondenzátní hospodářství v elektrárně na biomasu

Přístroje pro měření výšky hladiny, průtoku, teploty a tlaku

Kondenzátní hospodářství zajišťuje sběr, doplňování, ohřev, odvzdušňování a natlakování kondenzátu, který se používá jako napájecí voda pro další výrobu páry. Nízký tlak v kondenzátoru, přibližně 7 kPa, má zásadní vliv na účinnost celého cyklu. Zbytkové teplo je z kondenzátoru s konstantním tlakem odváděno prostřednictvím vnějšího chlazení nebo je dále využíváno v kogeneraci. Chybějící voda se do systému doplňuje tzv. doplňovací vodou, která se přivádí do zásobníku kondenzátu. Aby se v systému zachovaly požadované nízké hodnoty vodivosti a obsahu oxidu křemičitého, upravuje se část kondenzátu v úpravně kondenzátu. Napájecí voda se ohřívá v soustavě ohříváků napájecí vody pomocí použité páry z turbíny. Napájecí voda se odvzdušňuje až na velmi nízký obsah kyslíku (v miliardtinách). Předehřátá a odvzdušněná napájecí voda se pak znovu přivádí do parního generátoru pod tlakem přibližně 350 barů.

Kondenzát má velmi nízkou vodivost a lze jej měřit průtokoměry KROHNE řady OPTIBAR DP nebo ultrazvukovými průtokoměry OPTISONC 3400. V kondenzátním hospodářství je třeba sledovat a regulovat výšku hladiny v mnoha nádržích. K tomu lze použít vedené radarové hladinoměry OPTIFLEX 7200/ 8200 integrované přímo do skladovacích nádrží - nebo magnetické obtokové stavoznaky BM26, které je možno kombinovat s mezními spínači a jinými hladinoměry, např. radary na principu TDR a FMCW, a to případně i v redundantních konfiguracích.

Požadavky na toto měřicí místo
 • SIL
 • Vysoká dostupnost
 • Vysoký tlak
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Dynamické výpočty
 • ASME PTC 19.3, teploměrové jímky
Požadavky na toto měřicí místo
 • SIL
 • Vysoká dostupnost
 • Vysoký tlak
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Dynamické výpočty
 • ASME PTC 19.3, teploměrové jímky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • SIL
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • SIL
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • Dynamický výpočet
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Dynamické výpočty
 • ASME PTC 19.3, teploměrové jímky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • SIL
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • SIL
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Dynamické výpočty
 • ASME PTC 19.3, teploměrové jímky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • SIL
 • Dynamická kompenzace plynné fáze
Požadavky na toto měřicí místo
 • Průběžné sledování kvality
 • Rozp. kyslík, oxid křemičitý, pH/ORP
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • SIL
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • SIL
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • Dynamický výpočet
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Dynamické výpočty
 • ASME PTC 19.3, teploměrové jímky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • SIL
 • Dynamická kompenzace plynné fáze
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Průběžné sledování kvality
 • Rozp. kyslík, oxid křemičitý, pH/ORP
e-mail
Kontakt