Plynový turbogenerátor (GTG) v elektrárnách s kombinovaným cyklem

Přístroje pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti

Základem pro konstrukci komerčně dostupných turbíny mohou být proudové motory nebo výkonné průmyslové motory (ty se obvykle používají v elektrárnách s konvenčním a kombinovaným cyklem). Jsou flexibilní a vyznačují se vlastnostmi jako je rychlý náběh a zvyšování zatížení, stabilita otáček: jejich vysoká účinnost při plném a částečném zatížení zajišťuje lepší výkon celého zařízení. Plynová turbína je hlavním zdrojem energie v kombinovaném cyklu, který jako palivo využívá především plyn a ropu. Moderní plynové turbíny poskytují vysoký výkon, umožňují mnohem lepší regulaci procesů a dosahují tak mnohem vyšší účinnosti než v minulosti. Pokročilé senzory a chytřejší přístrojové vybavení představují další možnosti využití naměřených hodnot, např. k informační a operativní analýze. Firma KROHNE využívá a podporuje tyto trendy a rozšiřuje své portfolio přístrojové techniky, softwaru a analytických služeb, aby dokázala vyhovět potřebám digitální továrny budoucnosti.

Soupravy v rámech zajišťují úpravu topných plynů z hlediska regulace vlhkosti a tlaku a integrují nezbytné bezpečnostní funkce. Jako primární zdroj energie se často využívá zemní plyn. Pro splnění místních nebo národních předpisů je nutno měřit a zaznamenávat množství spotřebovaného topného plynu. Součástí těchto souprav jsou často průtokoměry ALTOSONIC V12 a OPTIMASS 6400, které splňují požadavky MID, OIML, AGA a příp. i dalších předpisů. Firma KROHNE nabízí moderní přístroje a řešení, od jednotlivých průtokoměrů až po komplexní zařízení, jako jsou přepočítávače průtoku nebo celé soupravy pro topné plyny.

Požadavky na toto měřicí místo
 • MI002, AGA9, OMLR 137
 • Pokročilá diagnostika
 • Požadavky na krátké přímé úseky potrubí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Soulad s místními normami pro fakturační měření
 • Příprava paliva, měření průtoku a bezpečnostní funkce
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ukazatel výšky hladiny
 • místní ukazování
 • Flexibilní konfigurace s hladinoměry na principu TDR, FMCW, mezními spínači
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ukazatel výšky hladiny
 • místní ukazování
 • Flexibilní konfigurace s hladinoměry na principu TDR, FMCW, mezními spínači
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velké dynamické průtoky
 • přechodové průtoky
 • rychlá odezva
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • dlouhodobá stabilita
Požadavky na toto měřicí místo
 • rychlá odezva
Požadavky na toto měřicí místo
 • dynamické výpočty
Požadavky na toto měřicí místo
 • rychlá odezva
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velké dynamické průtoky
 • přechodové průtoky
 • rychlá odezva
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • rychlá odezva
Požadavky na toto měřicí místo
 • dynamické výpočty
 • Vysokoteplotní teploměrová jímka
Požadavky na toto měřicí místo
 • rychlá odezva
 • rychlá odezva
e-mail
Kontakt