Skladování, příprava a spalování odpadu ve spalovně odpadů

Přístroje pro přípravu a spalování odpadů

Odpad určený ke spalování se ukládá do zásobníku odpadu. Aby se ze zásobníku nešířil zápach, udržuje se v něm mírný podtlak a spalovací vzduch pro kotel se odvádí ze skladovací části se zásobníky. Předem namíchaný odpad se dopravuje jeřábem do násypky podavače a poté žlabem do vstupní části roštu kotle. Postupné spalování probíhá v různých zónách na roštu. Reguluje se průtokem primárního vzduchu do jednotlivých zón roštu. Rošt se chladí vzduchem nebo vodou. K zapálení a podpoře spalovacího procesu slouží olejové nebo plynové hořáky. K regulaci teploty v plynové trase, a také teploty v parním potrubí se používá skrápěcí voda, aby bylo možné regulovat teplotu páry. Struska/popel se odstraňuje pomocí odstruskovače/odpopílkovače na dně pece, který popel ochlazuje a pomocí vody udržuje v peci podtlak vůči okolí. Měření sypkých pevných materiálů není jednoduchý úkol; nerovný povrch, proměnlivá vlhkost a vysoká prašnost jsou jen některé z problémů, které je třeba řešit. Firma KROHNE je průkopníkem radarové technologie měření výšky hladiny pro procesní aplikace a dnes nabízí širokou škálu sofistikovaných přístrojů na bázi FMCW a TDR pro měření výšky hladiny kapalin a všech druhů pevných látek - téměř pro každou aplikaci.

Řada OPTIWAVE jsou radarové hladinoměry na principu FMCW pro kapaliny a pevné látky s pracovní frekvencí od 6 do 80 GHz. Patentovaná kapková anténa hladinoměru OPTIWAVE 6400 bezpečně eliminuje usazování prachu, ke kterému může docházet u kovových trychtýřových antén, a výrazně tak zvyšuje spolehlivost a provozuschopnost přístroje. To je velmi užitečné při měření v prašném prostředí. Při skladování a úpravě odpadů se přístroje OPTIWAVE 6400 a OPTIWAVE 6500 používají v celém manipulačním řetězci, včetně zásobníků odpadu, při přepravě pomocí dopravních pásů, a také v násypce odpadu, kde často nahrazují starší hladinoměry založené na radiometrické technologii.

Ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 7300 měří průtok zemního plynu pro zápalné nebo přídavné hořáky a poskytuje okamžitou odezvu při změnách průtoku. Neobsahuje žádné pohybující se části a nepotřebuje tedy pravidelnou údržbu. Díky velkému měřicímu rozpětí průtokoměr umožňuje flexibilní provoz a je vhodný pro měření v dolní části rozsahu prakticky až k nulovému průtoku. Nevadí mu časté spouštění a zastavování průtoku, což u starších průtokoměrů na bázi jiných technologií často působilo problémy.

Průtok spodního primárního vzduchu různými spalovacími zónami na roštu je potřeba regulovat. Pro tuto aplikaci s malou tlakovou diferencí je ideální OPTIBAR DP 7060 C s rozsahem 10 mbar, který při výrobě prochází kompletní 3D linearizací v širokém rozmezí tlakové diference, statického tlaku a teploty, a zaručuje vynikající dlouhodobý provozní výkon pro jakoukoli aplikaci. Rošt se chladí vzduchem nebo vodou. Průtok chladicího média je třeba sledovat, a to např. magneticko-indukčním průtokoměrem OPTIFLUX 2000 pro vodu nebo vírovým průtokoměrem OPTISWIRL pro vzduch.

Požadavky na toto měřicí místo
 • MI002, AGA9, OMLR 137
 • Pokročilá diagnostika
 • Požadavky na krátké přímé úseky potrubí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Soulad s místními normami pro fakturační měření
 • Příprava paliva, měření průtoku a bezpečnostní funkce
Požadavky na toto měřicí místo
 • Různá média
 • Prach a vlhkost
 • Různé relativní permitivity
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízké nároky na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
 • Velké dynamické průtoky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Koncentrace prachu
 • Zvýšené teploty
 • Velké průměry potrubí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Pevné částice v topném oleji
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt