Měřicí komplety

Systémy pro měření průtoku od návrhu pro uvedení do provozu

 • Plná odpovědnost za projekt od přípravy po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Kompletně zapojené, nastavené a vyzkoušené ve výrobě před expedicí
 • Včetně řídicího a validačního softwaru pro měření

Filtr

8 řešení
Název
Průmyslová odvětví

Komplety pro měření ropy a rafinovaných produktů v obchodním styku

Řešení pro měření kapalin

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Zahrnuje soupravy pro měření průtoku v rámech, regulaci průtoku, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové systémy, řídicí a validační software

Komplety pro měření plynů v obchodním styku

Řešení pro měření zemního plynu

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku

Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn

 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Komplety pro měření vyrobené vody v obchodním styku

Řešení pro měření znečištěné nebo upravené vody z ropných vrtů

 • Předem smontované měřicí soupravy v rámech s průtokoměry a ventily
 • Předem kalibrované podle nařízení pro stanovená měřidla (např. OIML R49, MID MI-001)
 • Návrh, konstrukce a výroba na základě specifikace a požadavků zákazníka

Custody transfer metering systems for H2

Metering solution for hydrogen

 • Excellent measurement of pure hydrogen and hydrogen/natural gas mixtures
 • Accuracy even at low operating density
 • Self-diagnostic for optimal system performance

Custody transfer metering systems for CCS

Metering solution for carbon capture and storage

 • Based on Coriolis, ultrasonic or DP flowmeters
 • From initial design phase up to on-site commissioning and training
 • Comprising flow metering skid, metering control cabinet with flow computers, analyser system, supervisory- and validation software

Custody transfer metering systems for Biofuels

Metering solution for methanol, biojet, biodiesel and renewable diesel

 • Based on Coriolis, ultrasonic or DP flowmeters
 • From initial design phase up to on-site commissioning and training
 • Comprising flow metering skid, metering control cabinet with flow computers, analyser system, supervisory- and validation software

Měření geotermální páry

Měřicí komplet s Venturiho trubicí s kompenzací poměru tlakových ztrát pro měření páry

 • Stabilní měření mokré geotermální páry
 • Spojité měření průtoku v reálním čase s indikací kvality páry
 • Snadná integrace do nových nebo stávajících systémů
 • Nízké nároky na údržbu
e-mail
Kontakt