Měření geotermální páry

Měřicí komplet s Venturiho trubicí s kompenzací poměru tlakových ztrát pro měření páry

 • Stabilní měření mokré geotermální páry
 • Spojité měření průtoku v reálním čase s indikací kvality páry
 • Snadná integrace do nových nebo stávajících systémů
 • Nízké nároky na údržbu
Show related services

Měření geotermální páry

Měřicí komplet s Venturiho trubicí s kompenzací poměru tlakových ztrát pro měření páry

 • Stabilní měření mokré geotermální páry
 • Spojité měření průtoku v reálním čase s indikací kvality páry
 • Snadná integrace do nových nebo stávajících systémů
 • Nízké nároky na údržbu
Show related services

Přehled

Spolehlivé měření jak množství, tak kvality páry představuje složitý problém ve všech geotermálních elektrárnách. Jelikož se pára blíží nasycení nebo je dokonce mokrá, i malé odchylky provozních podmínek nebo nezjištěné narušení procesu mohou způsobit kondenzaci nebo příměs kapaliny v páře. Jakékoliv nepřesné měření ovlivňuje řízení provozu a ohrožuje životnost lopatek turbíny.

Měřicí systém firmy KROHNE pro měření geotermální páry je založen na kompletech WGS pro měření vlhkých plynů, které se osvědčily v ropném & plynárenském průmyslu. Systém obsahuje rozšířenou 6D Venturiho trubici s otápěnými prstencovými komorami a virtuálním přepočítávačem průtoku (VFC) pro korelaci nadměrného odečtu kapaliny a sledování poměru tlakových ztrát (PLR), který signalizuje změnu obsahu kapaliny.

Tento systém plně odpovídá mezinárodním normám a kombinuje osvědčené měření průtoku Venturiho trubicí a virtuální přepočítávač průtoku firmy KROHNE pro dosažení přesného měření průtoku a stavu páry. Systém umožňuje přesné sledování a spuštění výstrahy v případě, že dojde k přenosu kapaliny, přičemž nepotřebuje doplňkovou přímou analýzu kvality páry.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Měření v reálném čase s indikací vlhkosti páry umožňuje řízení procesu v reálném čase
 • Měřicí rozsah: obj. podíl plynu > 90% nebo Lockhart-Martinelliho parametr X < 0,3
 • Standardní světlosti v rozsahu 2 … 48” (50 … 1200 mm), větší světlosti na požádání
 • Jmenovité zatížení tlakem v souladu s příslušnými normami
 • V souladu s NACE MR 0175 a vhodné pro nekondenzující plyny a celkový obsah nerozpuštěných látek
 • Minimální trvalá tlaková ztráta
 • Spojité přímé sledování poměru tlakových ztrát umožňuje okamžitě přijmout bezpečnostní opatření při provozních problémech a ochránit turbínu
 • Umožňuje přesné sledování celého procesu sušení (separátor, odvlhčovač, odlučovače kondenzátu)
 • Zajišťuje sledování trendu, výstražnou signalizaci, tvorbu protokolů a integraci do systémů pro řízení procesů a správu informací
 • Rozšířená diagnostika
Související výrobky
SUMMIT 8800
Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku
 • Cenově přístupné řešení díky modulárnímu provedení softwaru i hardwaru
 • Barevný grafický dotykový displej pro mimořádně přehledné zobrazení
 • Snadné a efektivní ovládání a přístup uživatele
 • Automatická diagnostika (Automatic Performance Monitoring) prodlužuje intervaly mezi rekalibracemi
OPTIBAR DP 7060
Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní
 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®
Venturiho trubice
Primární prvek k měření průtoku kapalin, plynů a páry pomocí snímačů diferenčního tlaku s nejnižší trvalou tlakovou ztrátou
 • Obrobené nebo svařované provedení podle EN ISO 5167, ASME MFC3
 • Nejnižší trvalá tlaková ztráta ze všech prvků pro měření tlakové diference
 • Požadovány jen krátké přímé úseky před a za přístrojem
 • Od základních po vysokotlaké aplikace a speciální měření vlhkých plynů
OPTITEMP TRA-TF56
Odporový snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky
 • Přírubové připojení
 • Jednodílná kuželová jímka, odpovídající požadavkům ASME
 • -40…+600°C / +1100°F
Související řešení
Rozvaděče pro řízení
Kompletní řešení pro řízení procesů
 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení
e-mail
Kontakt