Měření geotermální páry

Měřicí komplet s Venturiho trubicí s kompenzací poměru tlakových ztrát pro měření páry

 • Stabilní měření mokré geotermální páry
 • Spojité měření průtoku v reálním čase s indikací kvality páry
 • Snadná integrace do nových nebo stávajících systémů
 • Nízké nároky na údržbu
Show related services

Měření geotermální páry

Měřicí komplet s Venturiho trubicí s kompenzací poměru tlakových ztrát pro měření páry

 • Stabilní měření mokré geotermální páry
 • Spojité měření průtoku v reálním čase s indikací kvality páry
 • Snadná integrace do nových nebo stávajících systémů
 • Nízké nároky na údržbu
Show related services

Související výrobky

SUMMIT 8800

Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku

 • Cenově přístupné řešení díky modulárnímu provedení softwaru i hardwaru
 • Barevný grafický dotykový displej pro mimořádně přehledné zobrazení
 • Snadné a efektivní ovládání a přístup uživatele
 • Automatická diagnostika (Automatic Performance Monitoring) prodlužuje intervaly mezi rekalibracemi

OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

Venturiho trubice

Primární prvek k měření průtoku kapalin, plynů a páry pomocí snímačů diferenčního tlaku s nejnižší trvalou tlakovou ztrátou

 • Obrobené nebo svařované provedení podle EN ISO 5167, ASME MFC3
 • Nejnižší trvalá tlaková ztráta ze všech prvků pro měření tlakové diference
 • Požadovány jen krátké přímé úseky před a za přístrojem
 • Od základních po vysokotlaké aplikace a speciální měření vlhkých plynů

OPTITEMP TRA-TF56

Odporový snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky

 • Přírubové připojení
 • Jednodílná kuželová jímka, odpovídající požadavkům ASME
 • -200…+600°C

Související řešení

Rozvaděče pro řízení

Kompletní řešení pro řízení procesů

 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení
e-mail
Kontakt