Komplety pro měření vyrobené vody v obchodním styku

Řešení pro měření znečištěné nebo upravené vody z ropných vrtů

 • Předem smontované měřicí soupravy v rámech s průtokoměry a ventily
 • Předem kalibrované podle nařízení pro stanovená měřidla (např. OIML R49, MID MI-001)
 • Návrh, konstrukce a výroba na základě specifikace a požadavků zákazníka
Show related services

Komplety pro měření vyrobené vody v obchodním styku

Řešení pro měření znečištěné nebo upravené vody z ropných vrtů

 • Předem smontované měřicí soupravy v rámech s průtokoměry a ventily
 • Předem kalibrované podle nařízení pro stanovená měřidla (např. OIML R49, MID MI-001)
 • Návrh, konstrukce a výroba na základě specifikace a požadavků zákazníka
Show related services

Přehled

Měřicí systémy firmy KROHNE pro vyrobenou vodu jsou přizpůsobeny potřebám přívodu a vypouštění odpadních vod v čistírnách. Ať už se jedná o znečištěnou vodu z ropných vrtů nebo jiných průmyslových odvětví: měřicí soupravy jsou nepostradatelné pro přehledné a komplexní vyúčtování v souladu s platnými předpisy pro fakturační měření. Všechny parametry vody jsou přesně měřeny, což obsluze čistírny odpadních vod umožňuje přesně stanovit množství přijaté a zpracované vody.

Firma KROHNE drží záruky za celý projekt měřicího systému. Soupravy pro měření vyrobené vody v rámech se dodávají smontované a vyzkoušené, s kalibrovanými magneticko-indukčními průtokoměry (např. OPTIFLUX 2300), uklidňovacími úseky na vstupu a výstupu, oddělovacími kohouty, rozvaděči s přepočítávači průtoku a řídicím systémem pro kontrolu, ověřování a výkaznictví. Měřicí komplety firmy KROHNE se často používají jako kombinace provozního a kontrolního měřidla nebo v konfiguraci "Z", což umožňuje periodickou verifikaci provozního měřidla kontrolním. Díky tomu je zaručen maximální výkon a nejnižší možná nejistota měření.

Vzhledem k dodávce instrumentace a kompletů pro měření v obchodním styku od jednoho výrobce se může uživatel spolehnout na bezproblémovou integraci a spolupráci všech komponent. Firma KROHNE je osvědčeným dodavatelem instrumentace pro různá odvětví od roku 1921 a má pobočky nebo zastoupení ve více než 100 zemích světa.

 • Vlastní vývoj měřicích přístrojů, přepočítávačů průtoku a řídicího softwaru je zárukou bezproblémové integrace měřicích a diagnostických funkcí pro fakturační měření
 • Široký sortiment vyzkoušených a osvědčených magneticko-indukčních průtokoměrů
 • Speciální fenolická výstelka a ventily z odolných slitin pro agresivní a brakické vody znečištěné ropou
 • Vzdálený přístup k řídicímu systému pro centralizované výkaznictví a údržbu
 • Místní podpora v národním jazyce z více než 100 kanceláří po celém světě
 • Za celý systém odpovídá jeden dodavatel
 • Technická podpora ve všech fázích projektu – od projektování po uvedení do provozu, kalibraci, zaškolení obsluhy a následnou údržbu

Související výrobky

OPTIFLUX 2300

Magneticko-indukční průtokoměr pro nároční aplikace při měření vody a odpadních vod

 • Vysoká přesnost (±0,2%), schválení pro měření v obchodním styku (OIML R49, MI-001, v ČR i mimo MID)
 • Uklidňovací délky 0D/0D podle MID MI-001 a OIML R49, třídy přesnosti 1
 • Příruby: DN25…3000 / 1…120", max. PN40 / ASME Cl 300
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET

SUMMIT 8800

Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku

 • Cenově přístupné řešení díky modulárnímu provedení softwaru i hardwaru
 • Barevný grafický dotykový displej pro mimořádně přehledné zobrazení
 • Snadné a efektivní ovládání a přístup uživatele
 • Automatická diagnostika (Automatic Performance Monitoring) prodlužuje intervaly mezi rekalibracemi

Související řešení

Rozvaděče pro řízení

Kompletní řešení pro řízení procesů

 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení

Přepočítávání průtoku

Řešení s přepočítávačem průtoku pro vizualizaci měření

 • Grafické znázornění všech měřených hodnot
 • Kompletně nastavené a vyzkoušené podle požadavků zákazníka
 • Měření různých průtoků kapalin a plynů a jejich zobrazení na jednom přepočítávači

SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software

Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví

 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP
e-mail
Kontakt