Měřicí komplety

Systémy pro měření průtoku od návrhu pro uvedení do provozu

  • Plná odpovědnost za projekt od přípravy po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
  • Kompletně zapojené, nastavené a vyzkoušené ve výrobě před expedicí
  • Včetně řídicího a validačního softwaru pro měření
Crude oil metering skid at KROHNE Oil and Gas factory in Breda Netherlands