Snímač pro rozšířený rozsah provozních teplot

 • Výkonný přístroj pro průmyslové použití
 • Kryogenní, vysokoteplotní a vysokotlaké provedení
 • Vynikající výkon při měření kapalin i plynů, schválen pro měření v obchodním styku

Díky vynikajícím vlastnostem a širokému rozmezí provozních teplot až do 400°C / 752°F přestavuje OPTIMASS 6000 ideální přístroj pro měření hmotnostního průtoku v řadě rozmanitých aplikací.

Vzhledem ke konstrukci vyhovující obecným požadavkům pro měření kapalin a plynů je OPTIMASS 6000 díky rozšířenému rozsahu teplot od -200°C / -328°F rovněž vhodný pro měření kapalného zemního plynu a pro kryogenní aplikace.

V kombinaci s výkonným převodníkem MFC 400 poskytuje OPTIMASS 6000 přesné měření objemu, hmotnosti, hustoty a koncentrace.

Charakteristika

 • Moderní konstrukční řešení dvojité měřicí trubice ve tvaru U
 • Rozsah provozních teplot: -200°C až +400°C
 • Na přání s otápěním / izolací
 • Kompaktní design
 • Optimalizovaný rozdělovač průtoku, minimální tlaková ztráta
 • Modulární koncepce, elektroniku a snímač lze snadno vyměnit
 • Samovolné vyprazdňování při montáži ve svislé poloze

Průmyslová odvětví

 • Vodní hospodářství
 • Chemie
 • Těžba ropy a plynu
 • Potravinářství
 • Farmacie
 • Úprava pitné vody
 • Měření ve veřejném sektoru
 • Zkapalněné plyny

Aplikace

 • Krystalizující, tuhnoucí a kryogenní média
 • Plnění tankerů
 • Aplikace ve veřejném sektoru
 • Procesy CIP a SIP >130°C
 • Měření kapalného zemního plynu (LNG)