Klínový průtokoměr

Průtokoměr na principu tlakové diference pro náročné aplikace s abrazivními a viskózními médii

 • Robustní konstrukce, vhodná pro kapaliny obsahující abraziva/pevné látky a pro velké viskozity (feromagnetické kaly, výpalky z koksování, destilační zbytky atd.)
 • Až do +500°C / +932°F; max. tlak v potrubí 160 bar / 2320 psig (jiné na vyžádání)
 • Příruba: DN50...600 / 2...24" (jiné na vyžádání)
 • 2vodičový výstup 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA

Klínový průtokoměr

Průtokoměr na principu tlakové diference pro náročné aplikace s abrazivními a viskózními médii

 • Robustní konstrukce, vhodná pro kapaliny obsahující abraziva/pevné látky a pro velké viskozity (feromagnetické kaly, výpalky z koksování, destilační zbytky atd.)
 • Až do +500°C / +932°F; max. tlak v potrubí 160 bar / 2320 psig (jiné na vyžádání)
 • Příruba: DN50...600 / 2...24" (jiné na vyžádání)
 • 2vodičový výstup 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA

Přehled

Klínový průtokoměr je určen pro náročné aplikace, kde jiné technologie měření průtoku selhávají nebo mají velmi omezenou životnost. Poradí si s vysokými viskozitami, kapalinami s obsahem abrazivních částic nebo s kapalinami vytvářejícími usazeniny nebo vodní kámen. Přes klínovou překážku mohou tato obtížná média procházet, zatímco ostatní průtokoměry způsobují hromadění materiálu, tedy něco jako "hráz". Díky těmto výhodám se klínový průtokoměr prosadil jako standardní zařízení ve zvláště náročných aplikacích s obtížnými provozními podmínkami, jako jsou rafinérie, kde může průtokoměrem procházet horké médium s kousky koksu, nebo při těžbě ropy a v hornictví, kde se často měří kapaliny s obsahem pevných látek.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Zkonstruovaná sestava vhodná pro náročné měření průtoku médií s velkou viskozitou, abrazivních kapalin a kapalin obsahujících pevné částice
 • Pevné částice nebo shluky mohou procházet omezovačem průtoku
 • Možnost obousměrného měření průtoku, žádné pohyblivé části
 • K dispozici jsou redundantní verze (1oo2, 2oo3)
 • Velký výběr materiálů ve styku s médiem pro těleso přístroje a membránové oddělovače
 • Možnost výroby a kalibrace až do světlosti 48"
 • Snížení nákladů na vlastnictví díky moderním snímačům tlaku OPTIBAR DP s 3D linearizací, které snižují nároky na rekalibrace na místě
 • Kompletní měření s klínovým prvkem, snímačem tlakové diference s membránovými oddělovači, přepočítávačem průtoku, příslušenstvím, inženýrskými službami, zkouškami a dokumentací z jednoho zdroje
 • Varianty komunikace: HART®7, Foundation fieldbus a Profibus-PA
 • Verze s certifikací SIL 2/3
 • Schválení Ex ia, Ex d
 • Mezinárodní reference s renomovanými kontraktory

Související výrobky

OPTICHECK Pressure Mobile

Mobilní aplikace pro snímače tlaku

 • Funguje pro varianty OPTIBAR PM 5060, OPTIBAR PC 5060 a OPTIBAR DP 7060 s komunikací Bluetooth a displejem s tlačítky
 • Bezdrátové uvedení do provozu, ověření a kontrola i na špatně přístupných místech
 • Nastavení parametrů obdobné jako s PACTware DTM vč. dálkové aktivace režimu SIL
 • Volně ke stažení pro iOS a Android

OPTIBAR FC 1000

Přepočítávač průtoku pro kapaliny, páru a plyny

 • Efektivní stanovení průtoku a množství energie s objemovými nebo hmotnostními průtokoměry nebo na principu tlakové diference
 • Kompaktní design, rychlé a snadné ovládání pomocí dotykového TFT displeje
 • Umožňuje provoz s rozděleným rozsahem se dvěma snímači tlaku pro zlepšení dynamiky měření
 • Komunikace HART se všemi běžnými snímači diferenčního tlaku pro přenos naměřených dat beze ztrát a možnost automatického nastavení nulového bodu

OPTIBAR DP 3050

Snímač diferenčního tlaku pro základní aplikace při měření průtoku, výšky hladiny a tlakové diference

 • Nejkompaktnější konstrukce v dané třídě
 • Měřicí rozsahy: 100 mbar…16 bar; absolutní tlak: až 160 bar
 • Referenční přesnost ± 0,1%
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA/HART®7

OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

OPTIBAR DSD 3100

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

 • Přímé připojení ke snímači diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +150°C
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média

OPTIBAR DSD 3110

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

 • Kapilární připojení ke snímači diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +400°C / +752°F
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média

OPTIBAR DSD 3210

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

 • Přímé nebo kapilární připojení ke snímač diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +400°C / +752°F
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média

OPTIBAR DSD 3220

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

 • Připojení ke snímači diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060 2 kapilárami
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +400°C / +752°F
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média

Klínový průtokoměr

Primární prvek pro měření průtoku kapalin s velkou viskozitou a obsahem pevných částic pomocí tlakové diference

 • Měřicí trati s integrovaným klínem ve tvaru V
 • Pro suspenze a kapaliny obsahující vlákna nebo plyny
 • Reynoldsovo číslo od hodnoty 300
 • Vhodné pro obousměrné měření
e-mail
Kontakt