OPTISONIC 3400

Ultrazvukový průtokoměr pro měření kapalin v procesních aplikacích

 • Přesný 3kanálový průtokoměr: velký dynamický rozsah, bez nároků na údržbu, bez tlakových ztrát
 • Varianty pro kryogenní (-200°C) a vysokoteplotní (+250°C) kapaliny, pro média s velkou viskozitou (až1000 cSt nebo více)
 • Příruby: DN25…3000 / 1…120", max. PN200 / ASME Cl 1500; také přivařovací připojení
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP

OPTISONIC 3400 C — kompaktní provedení s hliníkovým krytem a přírubami

Ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 3400 C — kompaktní provedení s hliníkovým krytem a přírubami

OPTISONIC 3400 je 3kanálový ultrazvukový průtokoměr, vestavěný do potrubí, určený pro širokou škálu standardních i náročných aplikací při měření homogenních vodných roztoků i viskózních kapalin až do více než 1000 cSt. Je rovněž vynikajícím přístrojem pro aplikace při kryogenních teplotách (již od -200°C / -328°F), měření médií za zvýšených teplot (do +250°C / +482°F) a za nízkých i velmi vysokých tlaků. OPTISONIC 3400 se dodává v rozsahu jmenovitých světlostí od DN25 / 1" pro dávkování až po DN3000 / 120" pro produktovody.

Funkce přístroje je založena na principu měření rozdílu doby průchodu, 3 paralelní akustické kanály umožňují velmi přesné obousměrné měření, nezávislé na rychlostním profilu, i za nepříznivých podmínek (např. krátké přímé úseky před a za snímačem). Pomocí měření rychlosti zvuku je průtokoměr rovněž schopen identifikovat změny v procesu nebo znečištění měřené kapaliny. Jeho celosvařovaná měřicí trubice nezpůsobuje tlakovou ztrátu a nevyžaduje pravidelnou údržbu. OPTISONIC 3400 se dodává s přírubovým nebo přivařovacím provozním připojením. Je vybaven moderní diagnostikou, na přání jsou k dispozici různá komunikační rozhraní.

Charakteristika výrobku

 • Obousměrné měření průtoku ve velkém dynamickém rozsahu
 • Různé speciální varianty pro měření vodivých i nevodivých kapalin v mnoha průmyslových aplikacích
 • Pro rozšířený rozsah provozních teplot
 • Nízké i velmi vysoké jmenovité tlaky
 • Tvorba povlaků neovlivňuje měření díky přímému měření doby průchodu
 • Rozsáhlá diagnostika snímače a měřeného procesu (vč. NE 107)
 • Na přání s topným pláštěm
 • Volný průřez měřicí trubice: bez pohybujících se částí, bez opotřebení, bez tlakové ztráty
 • Různé varianty digitální komunikace
 • Kompaktní nebo oddělené provedení na konzolu (vč. kabelu s délkou až 30 m / 90 ft, na přání krytí IP68)

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Aplikace při kryogenních nebo vysokých provozních teplotách
 • Aplikace za vysokého provozního tlaku
 • Různé vodivé a nevodivé kapaliny, vodné roztoky, viskózní kapaliny

Těžba a přeprava ropy a plynu

 • Kapalné uhlovodíky s velkou viskozitou
 • Injektáž vody/chemikálií
 • Úprava vody
 • Měření v distribučních sítích
 • Měření v potrubích
 • Detekce úniků z potrubí
 • Rozeznávání produktů
 • Zkapalněný zemní plyn (LNG)
 • Agresivní a abrazivní kapaliny

Chemický a jiný zpracovatelský průmysl

 • Různé chemikálie (včetně viskózních kapalin)
 • Biopaliva
 • Deionizovaná, demineralizovaná nebo chladicí voda
 • Výroba směsí
 • Kapalná síra
 • Média pro chemickou injektáž
 • Rozeznávání produktů
 • Detekce netěsností
 • Dávkování
 • Plnění automobilových cisteren a tankerů

Konvenční i jaderná energetika

 • Chladicí voda
 • Měření množství tepla
 • Kondenzát a napájecí voda do kotlů

Vodní hospodářství, čistírny odpadních vod

 • Čerpání vody při odběru a vypouštění, spotřeba horké vody/dálkové vytápění, odsolování, detekce úniků
 • Měření vody v distribučních sítích
 • Odběr a vypouštění
 • Odsolování
 • Detekce netěsností

Námořní přeprava zboží

 • Plnění a vyprazdňování tankerů

Strojírenství a výroba přístrojů (zařízení OEM)

 • Výroba technologických celků
 • Skleníky

Příklady aplikací

KROHNE Academy Online

Související výrobky

UFC 400

Převodník signálu pro kombinaci s ultrazvukovými snímači průtoku OPTISONIC 3000 a OPTISONIC 4000

 • Kompaktní nebo oddělené provedení pro montáž na konzolu
 • S rozsáhlou diagnostikou (NAMUR NE107) pro náročné aplikace
 • 4vodičový, 3 x 4…20 mA, HART®7, FF, Profibus-PA/DP, Modbus atd.
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTISONIC 3000

Ultrazvukový snímač průtoku pro kombinaci s převodníkem průtoku UFC 400

 • Volný průřez měřicí trubice: bez překážek a pohybujících se částí
 • Rozměry připojení: DN25…3000 / 1…120"
 • Materiál měřicí trubice: konstrukční ocel, korozivzdorná ocel
Zobrazit podrobnosti o výrobku