OPTISONIC 7300 Biogas

Ultrazvukový průtokoměr pro měření bioplynu, skládkového a kalového plynu

 • 1kanálový nebo 2kanálový průtokoměr pro měření nízkotlakého bioplynu (suchého nebo vlhkého) s vysokým obsahem CO2
 • Integrované měření obsahu metanu a korekce objemu na normální podmínky
 • Přivařené příruby: DN50…200 / 2…8", max. PN10 / ASME Cl 150
 • Velké měřicí rozpětí (100:1)
 • Ikona/Logo pro Integrovaný přepočítávač průtoku

OPTISONIC 7300 C Biogas

Ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 7300 C Biogas

OPTISONIC 7300 Biogas je ultrazvukový průtokoměr pro nízkotlaký bioplyn, skládkové a kalové plyny Jedná se o ideální přístroj pro měření bioplynu s vysokým obsahem CO2 a také s příměsí dalších plynů jako např. H2S, dusíku, uhlovodíků nebo kondenzované vody. Titanové senzory odolné vůči korozi zajišťují silný a stabilní signál. Způsob zpracování signálu v přístroji umožňuje lépe detekovat i silně zatlumené akustické signály.

OPTISONIC 7300 Biogas má integrovaný snímač teploty, pokud je na přání vybaven i externím snímačem tlaku, lze provádět přepočet objemového průtoku na normální nebo standardní podmínky. Tento průtokoměr rovněž umožňuje určovat přesný obsah metanu v bioplynu a kalových plynech (s chybou ±2% z měřené hodnoty). Tímto způsobem lze ušetřit náklady na doplňkový analyzátor pro měření metanu. Průtokoměr má velký měřicí rozsah (měřicí rozpětí: 100:1). OPTISONIC 7300 Biogas je schválen podle ATEX (zóna 1), na přání je dodáván s různými variantami digitální komunikace.

Charakteristika výrobku

 • Obousměrné měření průtoku ve velkém dynamickém rozsahu
 • Integrované měření teploty
 • Integrovaný přepočet na objem za normálních podmínek, pokud je doplněn snímačem tlaku
 • Odolává agresivním složkám v měřeném plynu (např. H2S)
 • Vysoká přesnost: chyba ±1% z měřené hodnoty (obsah metanu ±2%)
 • S přivařenými přírubami pro snížení celkové hmotnosti
 • Volný průřez měřicí trubice: bez pohybujících se částí, bez opotřebení, bez tlakové ztráty
 • Nepotřebuje pravidelnou údržbu
 • Dodává se rovněž s odděleným převodníkem pro montáž na konzolu
 • Také pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 1)

Typické aplikace

Obnovitelné zdroje energie, čištění odpadních vod

 • Měření surového a vlhkého bioplynu přímo z výroby/fermentace
 • Měření metanu na vstupu do kogeneračních jednotek (kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

Příklady aplikací