Plnění tankerů v ropném a plynárenském průmyslu

Měření v obchodním styku při plnění a vyprazdňování

Ropné tankery ročně přepraví okolo 2,5 miliardy metrů krychlových ropy a rafinovaných produktů, což je druhé místo za přepravou ropovody a produktovody. Kapacita tankerů se pohybuje od několika tisíc metrů krychlových u vnitrozemských a pobřežních tankerů až po 650000 metrů krychlových, které jsou schopny pojmout supertankery třídy ULCC. Tankery mají různé komory, které jsou vybaveny měřicími systémy na bázi radarových hladinoměrů, pro signalizaci a monitoring nádrží, například systémem CARGOMASTER firmy KROHNE.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v odplyňovači
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana ložisek čerpadla před poškozením
 • Zobrazení průtoku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká přesnost měření drahých produktů
 • Diagnostika potřebná pro dosažení požadované přesnosti měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení skladiště ropy
 • Inventarizační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Zajištění nevýbušné atmosféry
 • Malé průtoky, většinou při nízkém tlaku
 • Kontrola minimálního průchodu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Riziko přeplnění nebo chodu naprázdno
 • Zajištění plynulých dodávek ropy nebo rafinovaných produktů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření vlastností ropy a rafinovaných produktů
 • Plně automatizované vzorkování při plnění a vyprazdňování
 • Měření obsahu vody v ropě
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompletní certifikace podle národních a mezinárodních metrologických požadavků
 • Nejnižší možná nejistota měření
 • Vysoká spolehlivost a minimální údržba
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká přesnost měření objemu a vlastností ropy a rafinovaných produktů
 • Návaznost na mezinárodní etalony
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
 • Konfigurace kontrolní/provozní měřidlo s diagnostikou průtokoměru

Aplikace

Fakturační měření zkapalněného zemního plynu při plnění a vyprazdňování lodí
Záznam o aplikaci | Ropa & zemní plyn
 • Velmi přesné měření plynu hmotnostním průtokoměrem s velkým měřicím rozsahem
 • Kompletní systém pro měření kryogenních kapalin v obchodním styku
 • Spojité a plynulé měření od počátku do konce procesu i v případě obsahu odpařeného plynu
Zobrazit tento článek
e-mail
Kontakt