Ropovod a produktovod na rafinované produkty v ropném a plynárenském průmyslu

Samostatné záznamy měření průtoku

Do rafinerie je ropa obvykle přiváděna ropovodem. Ropa se přivádí buď přímo z místa těžby nebo z tankoviště, kam byla dopravena tankerem. Produktovody se používají pro přepravu rafinovaných produktů z rafinerie na tankoviště, které se obvykle nachází v její blízkosti, může však od ní být vzdáleno i několik set kilometrů.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Riziko přeplnění nebo chodu naprázdno
 • Zajištění plynulých dodávek ropy nebo rafinovaných produktů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká přesnost měření drahých produktů
 • Diagnostika potřebná pro dosažení požadované přesnosti měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení a optimalizace provozu čerpadel
 • Pravděpodobnost tvorby vírů a narušený rychlostní profil
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení skladiště ropy
 • Inventarizační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi citlivé sledování přepravních potrubí
 • Sledování šarží, harmonogramy, kontrola těsnosti a namáhání produktovodu po dobu životnosti
 • Doplnění do stávajícího produktovodu nebo technické řešení na míru
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření vlastností ropy a rafinovaných produktů
 • Plně automatizované vzorkování při plnění a vyprazdňování
 • Měření obsahu vody v ropě
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompletní certifikace podle národních a mezinárodních metrologických požadavků
 • Nejnižší možná nejistota měření
 • Vysoká spolehlivost a minimální údržba
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká přesnost měření objemu a vlastností ropy a rafinovaných produktů
 • Návaznost na mezinárodní etalony
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
 • Konfigurace kontrolní/provozní měřidlo s diagnostikou průtokoměru
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vstřikování odorizační přísady do zemního plynu
 • Zobrazení průtoku chemikálií
 • Zajištění plynulého vstřikování
e-mail
Kontakt