Plynovod na zemní plyn v ropném a plynárenském průmyslu

Velmi přesné měření v obchodním styku

Vysokotlaké plynovody se používají pro přepravu velkého objemu zemního plynu do elektráren, zařízení pro zkapalňování zemního plynu, k velkoodběratelům a předávacím stanicím. V předávací stanici se tlak plynu snižuje z ~60 bar na ~8 bar a pak se dodává do místní distribuční sítě. U mezinárodních transakcí, například v případě dodávek plynu z Ruska do Evropy, prochází plynovod přes několik tranzitních zemí. Plynovody jsou obvykle vybaveny kompresními stanicemi, které pro pohánění kompresoru využívají plyn z plynovodu.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Nutnost certifikace pro měření v obchodním styku
 • Přehledné programování a snadné ovládání
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi přesné měření zemního plynu
 • Diagnostika potřebná pro dosažení požadované přesnosti měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesu a optimalizace chodu kompresoru
 • Za kompresní stanicí se obvykle vyskytují víry a narušený rychlostní profil
Požadavky na toto měřicí místo
 • Rychlé zjištění netěsností a vad ucpávek chrání kompresor před poškozením
 • Zobrazení průtoku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi citlivé sledování přepravních potrubí
 • Sledování šarží, harmonogramy, kontrola těsnosti a namáhání produktovodu po dobu životnosti
 • Doplnění do stávajícího produktovodu nebo technické řešení na míru
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
Požadavky na toto měřicí místo
 • Integrace přepočítávačů průtoku, programovatelných automatů, řídicích počítačů a tiskáren
 • Od instalace jednoho přepočítávače až po zcela redundantní rozvaděč
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření jakosti (parametrů) plynu
 • Řízení procesů výroby směsí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi přesné měření objemu a vlastností plynu
 • Návaznost na mezinárodní etalony
 • V souladu s požadavky na měření v obchodním styku
 • Konfigurace kontrolní/provozní měřidlo s diagnostikou průtokoměru
e-mail
Kontakt