Skladování / příprava biomasy a drtiče v elektrárně na biomasu

Příprava paliva a spalování

Pro účinné a čisté spalování je třeba biomasu upravit tak, aby měly částice vhodnou velikost a zbytkovou vlhkost, a poté ji roztřídit podle chemického složení. Odchylky vzniklé dodávkami z různých zdrojů by se měly minimalizovat správným rozdělením a promícháním. K zajištění požadovaného rozmezí velikosti částic biomasy může být potřebné další zpracování, jako je drcení a třídění na sítech. Manipulace se sypkou biomasou probíhá v přípravně. Měření sypkých materiálů není jednoduchý úkol; mezi hlavní problémy patří nerovný povrch, proměnlivá vlhkost a vysoká prašnost. V některých aplikacích se v minulosti jako vhodné technologie měření výšky hladiny používalo radiometrické měření nebo mechanická měřidla náročná na údržbu.

Firma KROHNE je průkopníkem technologie radarového měření výšky hladiny pro procesní aplikace, a dnes nabízí širokou škálu sofistikovaných hladinoměrů na principu FMCW a TDR pro kapaliny a všechny druhy pevných látek, téměř pro každou aplikaci. Radarové hladinoměry řady OPTIWAVE na principu FMCW jsou vhodné pro kapaliny a pevné látky a pracují s frekvencemi od 6 do 80 GHz. Patentovaná kapková anténa přístroje OPTIWAVE 6400 je odolná vůči usazování prachu, ke kterému může docházet u kovových trychtýřových antén, a výrazně zvyšuje spolehlivost a provozuschopnost přístroje. Je proto velmi užitečná při měření v prašném prostředí. Hladinoměr OPTIWAVE 6500 se používá v celém manipulačním řetězci, včetně prostoru pro skladování a promíchávání biomasy a při přepravě pomocí pásových dopravníků do zásobníků biomasy.

Technologické hořáky a spalování

Většina elektráren na biomasu využívá práškové hořáky na biomasu, které jsou instalovány ve stěnách kotle (stěnové hořáky) nebo v rozích kotle (tangenciální hořáky). Konstrukce hořáku s nízkými emisemi NOx a postupným spalováním pomáhá snižovat emise a současně dobře využívat biomasu. Hmotnostní průtok biomasy do mlýna je regulován podavačem biomasy. Ve mlýně se biomasa rozdrtí, vysuší a roztřídí podle definované velikosti částic. K sušení a dopravě rozemleté biomasy do hořáků se používá horký vzduch. Pro první spalování se v hořácích na biomasu s nízkými emisemi NOx používá biomasa a primární vzduch. Sekundární a terciární vzduch se používají pro další stupně spalování. Hořáky na biomasu se zapalují pomocí zapalovacích lancet nebo samostatných zapalovacích hořáků. Jako zapalovací palivo se obvykle používá olej nebo plyn. Do ustálení chodu hořáků na biomasu je třeba pro hořáky používat palivo s nízkou těkavostí, jako je plyn nebo olej.

Celý proces náběhu a zapalování je řízen systémem pro řízení hořáků, který zajišťuje bezpečné zapálení a provoz hořáků. Používaný zemní plyn se tradičně měří turbinkovými průtokoměry nebo pomocí tlakové diference. Ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 7300 může měřit průtok zemního plynu používaného pro zapalování nebo pro libovolné přídavné hořáky: okamžitě reaguje na změny průtoku a pracuje bez pohyblivých částí, takže nevyžaduje pravidelnou údržbu. Průtokoměr rovněž zajišťuje provoz v širokém měřicím rozpětí, je vysoce flexibilní, vhodný pro nízké zatížení a umožňuje měřit průtoky prakticky od nuly.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká dostupnost pro všechny materiály a aplikace
 • Různé materiály, dielektrické konstanty
Požadavky na toto měřicí místo
 • Soulad s místními normami pro fakturační měření
 • Diagnostické funkce
Požadavky na toto měřicí místo
 • Soulad s místními normami pro fakturační měření
 • Příprava paliva, měření průtoku a bezpečnostní funkce
Požadavky na toto měřicí místo
 • Prašné prostředí
 • Nerovný povrch
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Přesné měření pro různé druhy paliva
 • Nevadí pevné částice, použití pro různé typy paliva
Požadavky na toto měřicí místo
 • Obsah prachu a velké průměry potrubí
 • Vysoká provozuschopnost a nízké nároky na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Obsah prachu a velké průměry potrubí
 • Vysoká provozuschopnost a nízké nároky na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt