Úprava paliva a spalování v elektrárnách na černé a hnědé uhlí

Manipulace s pevnými, kapalnými a plynnými palivy

Pro účinné a čisté spalování je potřeba uhlí z různých zdrojů nejprve promíchat, aby se vyrovnaly rozdíly ve velikosti, vlhkosti a chemickém složení. Pracovní postup při úpravě uhlí může zahrnovat odvlhčování, třídění, drcení, prosévání atd. za účelem získání uhlí v požadovaném rozmezí kvalitativních parametrů. Měření sypkých materiálů je obtížné; mezi největší problémy patří nerovný povrch, proměnlivá vlhkost a vysoká prašnost. Dříve se pro měření výšky hladiny používaly radiometrické hladinoměry nebo mechanické hladinoměry náročné na údržbu.

Firma KROHNE je průkopníkem technologie radarového měření výšky hladiny a nabízí širokou škálu přístrojů s technologií FMCW a TDR, a to jak pro kapaliny, tak pro všechny druhy pevných látek. Řada radarových hladinoměrů OPTIWAVE na principu FMCW pracuje v pásmech 6 až 80 GHz. Pro prašné prostředí je určena patentovaná kapková anténa hladinoměru OPTIWAVE 6400, na které se neusazuje prach, a výrazně se tak zlepšuje provozuschopnost přístroje. Při skladování a úpravě uhlí se OPTIWAVE 6400 používá v rámci celého manipulačního řetězce od skladování a míchání uhlí, na dopravních pásech i v zásobnících s uhlím, kde nahrazuje radiometrické měření.

Technologické hořáky & spalování

Ve většině uhelných elektráren se v hořácích spaluje práškové uhlí. Přívod uhlí do uhelného mlýnu je řízen podavačem uhlí. V uhelném mlýně se uhlí rozdrtí, vysuší a poté roztřídí podle velikosti částic: horký vzduch se používá k vysoušení a dopravě uhlí k hořákům. Hořáky je třeba zapálit málo těkavým palivem, např. plynem nebo olejem, které se používají až do ustálení procesu hoření. Celý proces spouštění a zapalování je řízen systémem pro řízení spalování.

Pro měření průtoku zemního plynu se používá ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 7300 pro plyny. Přístroj poskytuje okamžitou odezvu a nevyžaduje údržbu, protože neobsahuje pohyblivé součásti. Díky velkému měřicímu rozpětí je průtokoměr vhodný pro i nízké průtoky a flexibilní provoz, kde umožňuje časté spouštění/zastavování průtoku, což u starších technologií měření průtoku nebylo vhodné. Pro olejové hořáky je určen ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 3400 s jednotným vnitřním průřezem a bez pohyblivých částí. Běžně používané těžké topné oleje, obsahující popel nebo jiné částice, způsobovaly opotřebení a poškození původně používaných mechanických průtokoměrů: provoz průtokoměru OPTISONIC není těmito zachycenými částicemi ovlivněn.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká dostupnost pro všechny materiály a aplikace
 • Různé materiály, dielektrické konstanty
Požadavky na toto měřicí místo
 • Soulad s místními normami pro fakturační měření
 • Diagnostické funkce
Požadavky na toto měřicí místo
 • Soulad s místními normami pro fakturační měření
 • Příprava paliva, měření průtoku a bezpečnostní funkce
Požadavky na toto měřicí místo
 • Prašné prostředí
 • Nerovný povrch
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Přesné měření pro různé druhy paliva
 • Nevadí pevné částice, použití pro různé typy paliva
Požadavky na toto měřicí místo
 • Obsah prachu a velké průměry potrubí
 • Vysoká provozuschopnost a nízké nároky na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Obsah prachu a velké průměry potrubí
 • Vysoká provozuschopnost a nízké nároky na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt