Kalibrace & ověřování zařízení pro měřicí systémy

Doplňková diagnostika a kontrola pro dosažení optimální výkonnosti systému

 • Certifikovaná validace s kompletním auditem od firmy KROHNE
 • Kalibrace přístrojů na místě nebo v laboratoři
 • Přizpůsobení potřebám konkrétní aplikace
 • Výpočty nejistoty měření pro všechny prvky
 • Periodické kontroly včetně environmentální a metrologické certifikace

Kalibrace & ověřování zařízení pro měřicí systémy

Doplňková diagnostika a kontrola pro dosažení optimální výkonnosti systému

 • Certifikovaná validace s kompletním auditem od firmy KROHNE
 • Kalibrace přístrojů na místě nebo v laboratoři
 • Přizpůsobení potřebám konkrétní aplikace
 • Výpočty nejistoty měření pro všechny prvky
 • Periodické kontroly včetně environmentální a metrologické certifikace

Přehled

Díky integrované diagnostice měřidel a centralizovanému sledování stavu instrumentace je ověřování měřicích systémů firmy KROHNE výrazně jednodušší. Pro kritické procesy však přesto může být zapotřebí provádět další pravidelné ověřování nebo rekalibraci přístrojů. Ověření prováděné zkušenými techniky firmy KROHNE je například založeno na diagnostických parametrech, expertních diagnostických systémech a kalibraci přístrojů.

Rekalibrace průtokoměrů může být zajištěna u firmy KROHNE nebo v jiných akreditovaných kalibračních zařízeních, a to v závislosti na typu přístroje a jeho zeměpisném umístění. Po dohodě se všemi zainteresovanými stranami je možno provádět i výpočet nejistoty měření.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Pravidelné ověřování nebo rekalibrace instrumentace
 • Vlastní měřicí a ověřovací software firmy KROHNE
 • Provádění ověřovacích zkoušek v souladu s (mezinárodními) metrologickými standardy
 • Podpora odborníků firmy KROHNE přes vzdálený přístup
 • Analýza dat na základě záznamů
Související řešení
Komplety pro měření ropy a rafinovaných produktů v obchodním styku
Řešení pro měření kapalin
 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Zahrnuje soupravy pro měření průtoku v rámech, regulaci průtoku, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové systémy, řídicí a validační software
Komplety pro měření plynů v obchodním styku
Řešení pro měření zemního plynu
 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software
Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku
Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn
 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software
Komplety pro měření vyrobené vody v obchodním styku
Řešení pro měření znečištěné nebo upravené vody z ropných vrtů
 • Předem smontované měřicí soupravy v rámech s průtokoměry a ventily
 • Předem kalibrované podle nařízení pro stanovená měřidla (např. OIML R49, MID MI-001)
 • Návrh, konstrukce a výroba na základě specifikace a požadavků zákazníka
Související služby
Konzultace & technická podpora pro měřicí systémy
Od metrologické koncepce až po návrh a vyzkoušení
 • Konzultace týkající se národních a mezinárodních metrologických požadavků a certifikací
 • Cenově přístupná technická koncepce přizpůsobená na míru aplikaci a instalaci
 • Podrobný návrh mechanického uspořádání, instrumentace, provedení, integrace a softwaru
 • Prohlídka místa a studie proveditelnosti pro specifické procesy nebo technické požadavky
 • Asistence při realizaci projektu
Najíždění & uvádění měřicích systémů do provozu
Podpora techniků firmy KROHNE na místě
 • Služby při uvádění do provozu na souši i na moři
 • Konzultace při implementaci systémů obsahujících výrobky firmy KROHNE i jiných výrobců
 • Zajištění hladkého a bezproblémového provozu
 • Přejímací zkoušky na místě (SAT) pro ověření fungování systému podle požadavků
Obsluha & údržba měřicích systémů
Podpora pro trvalou diagnostiku a kontrolu stavu systému
 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Periodická kontrola stavu a aktualizace softwaru
 • Řešení problémů přes vzdálený přístup nebo osobně přímo na místě
Školení pro měřicí systémy
Kompletní nabídka školení a seminářů zaměřených na výrobky, komplety a řešení
 • Základní principy měřicích systémů
 • Individuální školení pro pracovníky obsluhy, technický personál i údržbu
 • Speciální školení upravené pro konkrétní projekt a schopnosti personálu
e-mail
Kontakt