Obsluha & údržba měřicích systémů

Podpora pro trvalou diagnostiku a kontrolu stavu systému

 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Periodická kontrola stavu a aktualizace softwaru
 • Řešení problémů přes vzdálený přístup nebo osobně přímo na místě

Obsluha & údržba měřicích systémů

Podpora pro trvalou diagnostiku a kontrolu stavu systému

 • Dohody o provádění servisu & dohody o úrovni služeb
 • Předem dohodnuté servisní poplatky a rychlost reakce
 • Zákaznická podpora 24/7 a pohotovostní poradenské centrum
 • Periodická kontrola stavu a aktualizace softwaru
 • Řešení problémů přes vzdálený přístup nebo osobně přímo na místě

Přehled

Firma KROHNE nabízí uzavření dohod o provádění údržby a servisu pro veškeré plánované opravy, včetně podpory při neočekávaných provozních stavech. Tyto dohody obvykle obsahují i dohodnutou dobu reakce servisu pro dané místo, a také pevné servisní sazby. Některé služby, například pravidelné kontroly diagnostiky a provozních parametrů instrumentace, je možno efektivně poskytovat přes vzdálený přístup. Dálkově je rovněž možno zajistit pravidelné aktualizace softwaru.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Plánované kontroly při odstávkách
 • Přehled diagnostiky a provozních parametrů
 • Péče o náhradní díly
 • Aktualizace softwaru
 • Zaručená doba odezvy a reakce na požadavky
Související řešení
Komplety pro měření ropy a rafinovaných produktů v obchodním styku
Řešení pro měření kapalin
 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Zahrnuje soupravy pro měření průtoku v rámech, regulaci průtoku, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové systémy, řídicí a validační software
Komplety pro měření plynů v obchodním styku
Řešení pro měření zemního plynu
 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software
Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku
Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn
 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software
Komplety pro měření vyrobené vody v obchodním styku
Řešení pro měření znečištěné nebo upravené vody z ropných vrtů
 • Předem smontované měřicí soupravy v rámech s průtokoměry a ventily
 • Předem kalibrované podle nařízení pro stanovená měřidla (např. OIML R49, MID MI-001)
 • Návrh, konstrukce a výroba na základě specifikace a požadavků zákazníka
Související služby
Konzultace & technická podpora pro měřicí systémy
Od metrologické koncepce až po návrh a vyzkoušení
 • Konzultace týkající se národních a mezinárodních metrologických požadavků a certifikací
 • Cenově přístupná technická koncepce přizpůsobená na míru aplikaci a instalaci
 • Podrobný návrh mechanického uspořádání, instrumentace, provedení, integrace a softwaru
 • Prohlídka místa a studie proveditelnosti pro specifické procesy nebo technické požadavky
 • Asistence při realizaci projektu
Najíždění & uvádění měřicích systémů do provozu
Podpora techniků firmy KROHNE na místě
 • Služby při uvádění do provozu na souši i na moři
 • Konzultace při implementaci systémů obsahujících výrobky firmy KROHNE i jiných výrobců
 • Zajištění hladkého a bezproblémového provozu
 • Přejímací zkoušky na místě (SAT) pro ověření fungování systému podle požadavků
Kalibrace & ověřování zařízení pro měřicí systémy
Doplňková diagnostika a kontrola pro dosažení optimální výkonnosti systému
 • Certifikovaná validace s kompletním auditem od firmy KROHNE
 • Kalibrace přístrojů na místě nebo v laboratoři
 • Přizpůsobení potřebám konkrétní aplikace
 • Výpočty nejistoty měření pro všechny prvky
 • Periodické kontroly včetně environmentální a metrologické certifikace
Školení pro měřicí systémy
Kompletní nabídka školení a seminářů zaměřených na výrobky, komplety a řešení
 • Základní principy měřicích systémů
 • Individuální školení pro pracovníky obsluhy, technický personál i údržbu
 • Speciální školení upravené pro konkrétní projekt a schopnosti personálu
e-mail
Kontakt